Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Václav Sládek: České písně

Josef Václav Sládek: České písněKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Václav Sládek

Životopisy spisovatele: Josef Václav Sládek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem České písně, jehož autorem je Josef Václav Sládek.

Obsah

1.
Josef Václav Sládek: České písně

Úryvek

"České písně
Sládek Josef Václav
České písně, vyšlé roku 1892, jsou po Českých znělkách druhou významnou sbírkou Sládkovy vlastenecké lyriky. Vyšly jako reakce na aktuální dobové podněty, zvláště na tzv. punktace, což byl návrh odtržení českého pohraničního území. Tato situace vzbuzovala pobouření v širokých vrstvách, tedy i u umělců.
Ve sbírce můžeme poměrně jasně rozlišit básně dvojího druhu. První jsou evidentní reakcí na vzniklou situaci a tímto se zcela vyčerpávají. Druhé provokují prožitek národní situace s trvalejší platností.
K první skupině patří například Čtyři písně sokolské (přestože byly zařazeny později), které byly složeny jako text k sokolským písním. Jejich obsahové sdělení je jednoduché a není bržděno ničím, co by ho zbytečně komplikovalo. Forma vyjadřuje vědomě zjednodušenou myšlenku. Běžnými významovými spojeními básník dosahuje jejich agitačního účinku. Ovšem i taková báseň může vyvolat silný emocionální zážitek: Kupředu, kupředu, zpátky ni krok! / sokolí heslo je stále; / znělo už k pochodu mnohý tak rok, znít bude navěky dále. / Kupředu, kupředu, dokud je dech / pro slávu, blaho a zdar našich Čech! / Kde vlasti nepřítel, kdeže tu sok? / Pochodem přes něho dále! //
Důležitější pro sbírku je ale napětí jednotlivých významových vztahů sjednocených v básni, a umělecky jsou proto cennější básně jiné. Jejich přednost spočívá v jednoduché přesnosti vyjádření myšlenky za energického účinku rytmického a intonačního. Jejich vyšší hodnota je patrna ve střídmém, a přece dostatečně životném výběru představ, a v jednoduchosti básnického pojmenování, které však neupadlo ve všeobecnost. V básních druhého typu se střetává básníkova individualita se skutečností, nalezneme zde verše o důvěře člověka ve své síly a o jeho energické vůli vytrvat, čímž jsou dodnes aktuální.

Vstanem, jako poražený
z prachu vstane muž:
jenom otrok poslouchává,
když kdo řekne: „Služ!“
A když hrozí pouty svými:
„Teď poslouchej mne!“
muž s tou tváří ublácenou
vzdorně řekne: „Ne!“

V těchto básních Sládek opět většinou užívá písňové formy, kterou aktualizuje například překvapivou zvukovou organizací hlásek: / Prapory jsou zdrány, / krev je hříčkou hromu, / přec jen zbudem pány / my ve vlastním domu. /
V Sládkově vlastenecké lyrice dominují tedy dvě protichůdné tendence: tendence k individuálně odstíněnému vyjádření představ a oproti tomu tendence ke stereotypu, ať už v něm převládá klišé autorovo nebo cizí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc43a69a129.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_V_Sladek_Ceske_pisne.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse