Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem

Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Václav Sládek

Životopisy spisovatele: Josef Václav Sládek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí velmi stručný rozbor básnické sbírky Sluncem a stínem. Obsahuje také základní životopisná data autora.

Obsah

1.
Sluncem a stínem
1.1.
Téma
1.2.
Obsah
2.
Životopis autora
3.
Díla

Úryvek

Téma: Tato sbírka básní vyšla r. 1887. Objevují se zde vzpomínky na jeho zemřelou ženu, ale i na následující rodinné štěstí. V básních se zamýšlí nad životem a smrtí. Jeho choroba je stále horší, ale on se ní nenechá zastrašit a hledá útěchu u Boha.

Obsah: Tato básnická sbírka má 3 části. První část je označena jako Písně, druhá jako Znělky a poslední jako Jiné básně. Hodně básní bylo někomu věnováno – např. jeho sestře Anně Veselé, Juliu Zeyerovi, Janu Veselému a Adolfu Heydukovi. Básně jsou většinou napsány v jambu.
Písně: věnovány jeho sestře Anně Veselé. V této části se autor zaměřuje hlavně na své vzpomínky. Vzpomínky na jeho ženu a na společný život s ní.
Znělky: věnovány Jaroslavu Vrchlickému. Autor zde alegoricky zmiňuje svou nemoc, se kterou stále bojuje a nevzdává se. Obrací se s vírou k Bohu.
Jiné básně: věnovány bratru Václavovi

Autor: Narodil se 27. října 1845 ve Zbiroze a zemřel na samém místě 28. června 1912.
Významný básník z okruhu ruchovců a lumírovců, po studiu matematiky a přírodních věd působil jako profesor obchodní akademie a lektor angličtiny.
Od r.1877 redigoval Lumír, od r.1900 se věnoval pouze literatuře. Vedle vlastní tvorby se uplatňoval jako překladatel, velkým kulturním činem jsou jeho překlady Shakespearových divadelních her. Spolu s K.V.Raisem je zakladatelem české umělecké poezie pro děti. V poezii pro dospělé věnoval řadu básní venkovu a venkovskému člověku.

díla: 1875 - Básně
1880 - Jiskry na moři
1887 - Sluncem a stínem
1890 - Selské písně, České znělky
1897 - V zimním slunci
1907 - Za soumraku
Dětem: 1887 - Zlatý máj
1888 - Skřivánčí písně
1894 - Zvony a zvonky"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4916b7b86c5df.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sluncem_stinem.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse