Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy - literární rozbor ke státní maturitě 12/22

Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy - literární rozbor ke státní maturitě 12/22


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Julius Zeyer

Životopisy spisovatele: Julius Zeyer

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se literární rozbor novely Dům U Tonoucí hvězdy od Julia Zeyera. Text obsahuje životopis autora. Dále uvádí zařazení díla do literárního kontextu, žánrovou charakteristiku a kompozici. Autor se poté věnuje popisu děje knihy. Seznamuje s tématy a rozebírá hlavní postavy. Soustřeďuje se i na výčet uměleckých prostředků. Nechybí ani komentovaný úryvek. Závěr informuje o vlivu díla pro další autory a umělecká zpracování. Předchozí část série naleznete zde Karel Poláček: Bylo nás pět - literární rozbor k maturitě 11/22 a následující zde Oscar Wilde: Jak je důležité mít Filipa - literární rozbor k maturitě 13/22.
Obsah:
1. Julius Zeyer - životopis
2. Vydání
3. Zařazení díla do literárního kontextu
4. Žánrová charakteristika
5. Kompozice
6. Děj
7. Hlavní témata
8. Hlavní postavy
9. Umělecké prostředky
10. Autorův záměr
11. Komentovaný úryvek
12. Vliv díla
Úryvek z práce:
"Žánrová charakteristika: Jedná se o novelu (prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu, který se soustředí na jeden jednoduchý, ale poutavý příběh).
Jsou zde prvky autobiografie (postava Severína) a romantické prvky (záhady, mystika, tajemství…), filozofické pasáže a rozpravy o budoucnosti lidstva.
Kompozice: Dílo není rozčleněno do kapitol, děj je chronologický (až na retrospektivní pasáže, kdy Rojko vypráví o minulosti).
Uspořádání témat v prostoru, je z hlediska prostředí reálné (dílo se odehrává ve Francii, konkrétně v Paříži kolem roku 1888).
Děj: Na počátku příběhu je líčen starý, zchátralý dům U Tonoucí hvězdy, který očaruje mladého studenta (lékaře) Severína, který by se do něj rád podíval.
Jednou přivezou do nemocnice, kde pracuje, Slováka Daniela Rojka, který bydlí právě v tomto domě. Muži se spřátelí a Severín je pozván na návštěvu do domu, kde poznává Rojkovy tři pomatené sousedky a mladou ženu Virginii. Je ale zmatený a má strach, že má na něj Rojko špatný vliv, a tak se rozhodne, že už nepřijde. Nakonec se ale vrátí za Rojkem, jehož nemoc pokročila, a pomáhá mladé Virginii, když ji napadne manžel.
Rojkův zdravotní stav se zhoršuje a začne Severínovi vyprávět svůj životní příběh (jakousi zpověď) i se svým hříchem. Vypráví mu, že když byl jako mladý v Anglii, zamiloval se do šlechtičny Edity, která ale byla zamilovaná do šlechtice lorda Daltona, chtěla si ho vzít jen když přestane hrát a dopis, který to říkal, poslala po Rojkovi. Ten ho ale, stejně jako Daltonův dopis Editě o tom, že už se karet ani nedotkne, nedoručil. A proto si Edita vzala jiného muže a Dalton se zabil. Když už nemohl unést tíhu svědomí, doručil Editě oba dopisy a ona z žalu zemřela.
Severín po milostném příběhu musel odejít, protože toho na něj bylo moc a onemocněl. Poté se ale vrací a zůstává už u Rojka, protože je jisté, že ten už brzy zemře. Jednou se odešel podívat na Virginii, která se ale mezitím zabila, a když se vracel k Rojkovi, zastihl ho zrovna ve smrtelné křeči. Nemohl dál, utekl z domu a nakonec se zase vrátil, aby viděl, že dům U Tonoucí hvězdy vzplál, vinou Virginina nedopalku."

Poznámka

Práce byla vytvořena pro výuku literatury na gymnáziu. Životopisné údaje o spisovateli jsou převzaty z www.wikipedia.cz.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c1b672d20bad.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Zeyer_Dum_U_Tonouci_hvezdy.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse