Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Životopisy spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Král Lávra od českého spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Charakterizuje postavy, popisuje téma básně, dějovou linii, i jazykové prostředky. V závěru uvádí stručný životopis autora.

Obsah

1.
Téma
2.
Charakteristika postav
3.
Obsah
4.
Jazyk
5.
Autor

Úryvek

"Téma: Autor v tomto díle ukazuje, že nezáleží na zevnějšku člověka, ale na chování a jednání.

Postavy: Hlavní hrdina: Král Lávra
Vedlejší postavy: Kukulín – dvorní holič

Obsah: Král Lávra žil v Irsku. Byl hodným králem, lid ho měl rád, ale měl jednu slabost – měl dlouhé vlasy, které si nechal stříhat jen jednou za rok. Vždy jednou za rok, když ho holili, tak byl jeho holič pověšen na šibenici.
Když se blížili letnice – den holení krále – měl se zvolit další holič. Byl vylosován Kukulín. Byl synem staré vdovy. Ta nemohla unést, že by ztratila svého milovaného syna. Když ho vedli na popravu, prosila krále, aby jejího syna nechal žít. Král tak učinil, ale nechal si ho zavolat k sobě. Musel odpřísáhnout, že nikomu neřekne, co viděl pod jeho vlasy. Kukulín souhlasil a tím si zajistil místo dvorního holiče.
Ale toto tajemství ho strašně tížilo. Svěřil se s tímto stěžením matce, ale matka ho posílá za staříkem do lesa. Ten ho pošle k vrbě, které se má svěřit. Kukulín tam hned šel a ulevilo se mu.
Když pořádal král Lávra bál, bylo pozváno mnoho lidí a hudebníků. Jeden z muzikantů si utrhl z té vrby, které se Kukulín svěřoval, proutek. Začátkem hraní muzikanta se rozezněl onen proutek, který vyzpíval tajemství krále. Tajemstvím bylo, že skrýval své velké uši pod dlouhými vlasy. Král nechal muzikanta pověsit.
Ale od té doby nosí krátké vlasy a lidé ho měli ještě raději než předtím. Vážili si toho, že se už za svůj vzhled nestydí. Dokonce mu i říkali, že mu to s odkrytýma ušima sluší víc.

Jazyk: Tato kniha byla napsána v r. 1854 a je s prvky poetismu.

Autor: Autorem této knihy je Karel Havlíček Borovský. Narodil se 31.10.1821 v Borové u Přibyslavi. Zemřel 29.7.1856 v Praze. Měl dva bratry a sestru. On sám byl druhorozeným dítětem. Žili v jeho rodném městě. Studoval na hlavní škole. Později studoval na gymnáziu v Německém Brodě. Jeho rodina se ocitla v chudobě. Poté studoval v Praze dvouletou filosofii a snaží se vypomáhat své rodině. Dokonale poznává a prosazuje požadavky chudých.Má se stát na přání svého otce advokátem. Ale chce se stát knězem .Vstupuje do arcibiskupského semináře. Setrval tu jeden rok. Poté chce působit v Chebu, jako učitel na gymnáziu, ale nebyl přijat. Hodně cestoval - odjel do Vídně a pak do Moskvy. V roce 1844 opustil Moskvu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2693dad6c88.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Borovsky_Kral_Lavra.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse