Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra

Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Životopisy spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Křest svatého Vladimíra od Karla Havlíčka Borovského. Nejdříve je uveden autorův krátký životopis, poté je heslovitě charakterizováno dílo. Text se dále věnuje popisu děje a charakteristice postav. Obsahuje krátké úryvky z díla. V závěru je připojen názor autorky seminární práce na toto dílo.

Obsah

1.
Karel Havlíček Borovský
2.
Základní charakteristika
3.
Popis
4.
Znaky realismu
5.
Obsah
6.
Postavy
7.
Celkový názor

Úryvek

"Základní charakteristika:
Rok a místo vzniku: 1848-1854, Brixen
Žánr: epická báseň
Verš: přerývaný (ABCB)
Kompozice: chronologická
Jazyk: hodně lidový, místy vulgární, určuje charakter postav
Místo konání: Rusko
Zajímavost: dílo není dokončené

Popis
-Jedná se o satiru namířenou proti panovnickému absolutismu, které se zároveň do určité míry vysmívá víře. Borovský se nechal inspirovat ruskou pověstí o caru Vladimírovi Svjatoslavovi a přijetí křesťanství. Panovník se rozhodoval, které náboženství přijme a po křtu nechal svrhnout sochy pohanských bohů do Dněpru. Mezi nimi i boha Peruna. (Nestorův Letopis)

„Já jsem sice při tom nebyl,
čet jsem o tom v plátku,
který o tom sepsal Nestor
vnukům na památku.“

-Báseň se skládá z 10 zpěvů složených ze 4veršových strof (6 nebo 8slabičný trochej)
-Je psána v duchu kritického realismu.
-Není dokončená, autor chtěl naspat ještě 4 další zpěvy (Bitva rozhodující mezi katolíky a Řeky. Křest. Konec. Veselost.)
-Příběh vypráví lidový vypravěč: prvky kramářské písně.

„Poslyšte, milí křesťané,
tu smutnou novinu,
jak dokonal slovanský bůh
poslední hodinu. …“


Znaky realismu
-KRITIKA-církve, panovníka, společnosti,

Obsah
V prvním zpěvu pohanských bůh Perun nechce zahřmět carovi v jeho svátek místo kanonády. Sprostě odbude drába a ten si stěžuje králi. Ve druhém zpěvu si Perun stěžuje na svůj úděl (nebaví ho pořád poslouchat stěžující si lidi). Kvůli své neposlušnosti vůči králi je Perun ve třetím zpěvu souzen a odsouzen vojenským soudem k smrti oběšením. Jelikož se ale jedná o boha, dostane se mu údajně mírnějšího trestu - utopí ho. Po bohově smrti lidé přestanou platit desátky a začnou se bouřit proti církvi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b76cde6c716b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krest_Svateho_Vladimira.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse