Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Životopisy spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s knihou Tyrolské elegie od Karla Havlíčka Borovského. Uvádí hlavní téma i myšlenku, informuje o místě a době děje a zabývá se kompozicí díla. Největší pozornost věnuje použitým uměleckým prostředkům a v závěru charakterizuje literární jazyk.

Obsah

1.
Místo a doba děje
2.
Téma
3.
Hlavní postavy
4.
Hlavní myšlenka díla
5.
Kompozice
6.
Umělecké prostředky
7.
Slovní zásoba
8.
Jazyk

Úryvek

"satirická skladba s autobiografickými prvky (autorovy zážitky), 9 zpěvů

Elegie= žalozpěv- smutná tklivá báseň

Místo a doba děje: Německý Brod- místo Havlíčkova zatčení a deportace do Tyrol, do Brixenu, před Vánoci 1851

Téma:
-autor popisuje násilné zatčení, cestu do Brixenu s rakouskou státní policií, vlastní pocity spojené s osobní tragédií, satira končí příjezdem do Rakouska → autoportrét
- autobiografické satirické dílo

Hlavní postavy: AUTOR- nepodléhá smutku, přemáhá osobní smutek
RAKOUSKÁ POLICIE
KOMISAŘ DEDERON

Hlavní myšlenka díla: kritika Bachova absolutismu, pokrytectví rakouské vlády
- neschopnost policejního systému
- osobní tragédie je tragédií národní

Kompozice:
→ Dějový základ je realistický- životní zkušenosti a líčení cesty doplňuje Borovský satirou a ironickými narážkami na vládu Bacha.

→ Autor zesměšňuje celé zpátečnické Rakousko a zároveň zoufá nad svým nejistým osudem, který ztotožňuje s osudem vlasti.

- realistické prvky: skutečná jména, místa, situace- Bach, Brixen,
- příhoda, kdy se v lese při převozu opravdu splašili koně; kritika církve a nespokojenost s nadvládou cizího národu

lyrický prvek: promlouvání k měsíčku je projevem vlastních pocitů- parafráze na lidovou píseň- Sviť měsíčku po lehoučku→ dialog s měsícem"

Poznámka

Zpracováno dle stání maturity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d78cf255e566.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Borovsky_Tyrolske_elegie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse