Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hynek Mácha: Máj

Karel Hynek Mácha: Máj


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozbor se věnuje dílu Máj od českého básníka Karla Hynka Máchy. Zabývá se jeho jazykovým, tematickým i kompozičním plánem. Informuje tak například o použitých jazykových a syntaktických prostředcích, všímá si přímých i nepřímých pojmenování, charakterizuje hlavní postavy, či popisuje vnitřní výstavbu děje.

Obsah

1.
Autor – Karel Hynek Mácha
2.
Jazykový plán
3.
Tematický plán
4.
Kompoziční plán

Úryvek

" Máj

Autor: Karel Hynek Mácha
o * 1810 - † 1836
o český básník, představitel českého romantismu, Máj - jeho vrcholné dílo
o první básně psal německy, později oběma jazyky a nakonec pouze česky
o psal prózu, poezii i drama

Jazykový plán
• Psána moderní básnickou řečí, líčení přírody, bohatý jazyk, rým obkročný
• Básnická stopa = jamb, využito jambického verše: Byl pozdní večer - první máj (dvouslabičná básnická stopa, první slabika krátká, druhá dlouhá, pro češtinu nepřirozený)
• textové prostředky – využití monologů: Vilém ve vězení, Jarmila u jezera dialogy s přírodou, líčení přírody
• syntaktické prostředky – krátké x dlouhým veršům, zvolací slova, verše jsou bohaté na přívlastky – zbortěné harfy tón,
• Jazykové prostředky: zvukomalba, oxymoróny, metafory, opakování (slov i celých pasáží), přímá řeč, polopřímá řeč
• figury: eufonie, gradace děje
• pojmenování
- přímá pojmenování – přívlastky (ornáns) hluboká noc, temnější noc, bolný cit
- nepřímá pojmenování – metafory (bledá tvář luny-obličeje),
o metonymie (hrdliččin zval ku lásce hlas)
o oxymóron (zbortělé harfy tón, mrtvé milenky cit)
o kontrast (život/smrt, světlo/tma)
o kombinace barev („růžové nebe, modré mlhy“)
o inverze (jak holoubátko sněhobílé, k horám mraků stín)
o personifikace (o lásce šeptal tichý mech)
o apostrofa

Tematický plán
• Hlavní myšlenkou díla je námět přírody, lásky a tragedie tří lidí. Tragédie se dotýká smyslu života a lidské společnosti.
• Postavy:
Vilém – hrdina na okraji společnosti, v mládí vyhnán otcem, žije s loupežníky, kteří si ho později vybrali za svého vůdce „strašný lesa pán“, následně za otcovraždu odsouzen k smrti
Jarmila – Vilémova milá, když jí kamarád řekne, že je Vilém ve vězení, spáchá sebevraždu skokem do jezera
Hynek – poutník, v závěru ztotožnění s autorem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4defd02793cd2.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Macha_Maj_rozbor.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse