Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hynek Mácha - Máj

Karel Hynek Mácha - Máj


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný, ale přehledný rozbor díla Máj od Karla Hynka Máchy. Zaměřuje se na literární druh, žánr, život autora, děj a postavy díla.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Karel Hynek Mácha
4.
Život
5.
Děj
6.
Postavy
7.
Postavy
8.
Kompozice
9.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"LITERÁRNÍ ŽÁNR
LYRICKOEPICKÁ BÁSEŇ = má děj, ale i prvky lyriky (popisy přírody atd.). Děj je potlačen, ale je patrný.

KAREL HYNEK MÁCHA
Kontext literatury
- období českého romantismu – klade důraz na city, emoce a na individualismus
= třetí fáze Národního obrození - probuzení zájmu vzdělanců o národní dějiny i česky psanou literaturu. Spisovatelé usilovali, aby byla vytvořena literatura, která by odpovídala soudobým zájmům a potřebám národa.
Další autoři: Karel Jaromír Erben – Kytice; Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák, Fidlovačka;
Zahraničí: Victor Hugo – Chrám matky boží v Paříži; Puškin – Evžen Oněgin

ŽIVOT
Narodil se v roce 1810 v Praze na Malé Straně. Vystudoval filozofii a práva, stal se nejvýznamnějším básníkem českého romantismu. Nejdříve psal německy, později česky. Měl v oblibě cestování – podnikl pěší cestu do Benátek. Při zkouškách Kajetánského divadla poznal svou lásku Lori (Eleonora Šomková), tu si rozhodl po narození syna Ludvíka vzít, ale zemřel dříve, než se oženil a jeho pohřeb se konal v den jeho plánované svatby. Své náměty čerpal z české minulosti a tvořil vlastenecká témata. Nejdříve byl Máj nepříznivě přijat, ale později si ho další generace zvolila jako svůj program (Májovci).

DALŠÍ DÍLA: Marinka (romantická povídka), Cikání (román), Obrazy života mého, Kat (románová skladba)


DĚJ
1. ZPĚV -> Popis májové přírody, objevuje se zde Jarmila, která u jezera čeká na Viléma, ale místo něj připluje loď a člověk na ní jí sdělí, že Vilém bude druhý den popraven. Zpěv končí zvoláním: Jarmilo! Jarmilo! Jarmilo! = sebevražda.
2. ZPĚV -> Vilémovy úvahy ve vězení a o smrti, o tom, proč je ve vězení. Uvažuje, jestli je vinen a obviní ze všeho svého otce, protože kdyby ho nevyhnal z domu, tak by se Vilém nestal loupežníkem.
1. INTERMEZZO -> Personifikované živly plánují Vilémův pohřeb a připravují stožár pro jeho lebku.
3. ZPĚV -> Vilém se loučí se svou rodnou zemí a je popraven. Zpěv končí zvoláním: Viléme! Viléme! Viléme! = jeho smrt
2. INTERMEZZO -> Loupežníci oplakávají svého vůdce.
4. ZPĚV -> Po sedmi letech přichází na popraviště vypravěč a vidí Vilémovu lebku na stožáru a pátrá, čí je to lebka. Uvažuje nad životem, o tom, že nelze vrátit dětství a ztotožňuje se s Vilémem. Zpěv končí zvoláním: Hynku! Viléme! Jarmilo!

POSTAVY

Vilém – Stal se loupežníkem poté, co ho otec vyhnal z domu. Vrací se v Máji domů a zde se zamiluje do krásné dívky Jarmily. Je mladý, odvážný, ale velmi nerozvážný, protože okamžitě zabije člověka, který je s Jarmilou. Proto je popraven.
Jarmila – Krásná a mladá dívka, která se neumí rozmyslet a ráda se nechává obletovat muži. Miluje sice Viléma, ale i přesto má vztah s jeho otcem. Spáchá sebevraždu, protože Vilém zabil svého otce a sám je popraven a Jarmile tak nezbyl na světě nikdo, kdo by ji miloval.
Hynek – Vypravěč, přichází ve čtvrtém zpěvu a ztotožňuje se s Vilémem, rád uvažuje."

Poznámka

gjb a spgš přerov

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5406fdcac3a3c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Maj.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse