Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hynek Mácha - Máj

Karel Hynek Mácha - Máj


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, Praha 10

Charakteristika: Rozbor knihy Máj od Karla Hynka Máchy je rozdělený do 4 kategorií. První kategorie pojednává o samotné knize ( téma/motiv, časoprostor, literární druh/žánr, kompozice, vyprávěč, jazykové prostředky a krátce popsané postavy)
Druhá kategorie seznamuje s autorem a jeho další tvorbou.
Ve třetí kategorii je popsané literární období. Ve čtvrté kategorii jsou další představitele, kteří psali ve stejné době, jako výše zmíněný autor.

Obsah

a. Téma
- řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny a zároveň zůstává na okraji společnosti
- kritizuje tehdejší společnost
- v kontrastu se společností obdivuje krásy přírody
- Mácha nahlíží do lidského nitra a pokládá otázky týkající se smyslu lidské existence a marné vzpoury proti osudu
b. Prostředí – okolí Doksy u Máchova jezera
c. literární druh – lyrickoepický (dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity)
d. žánr – lyrickoepická báseň

Úryvek

"1. Kniha
a. Téma
- řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny a zároveň zůstává na okraji společnosti
- kritizuje tehdejší společnost
- v kontrastu se společností obdivuje krásy přírody
- Mácha nahlíží do lidského nitra a pokládá otázky týkající se smyslu lidské existence a marné vzpoury proti osudu
b. Prostředí – okolí Doksy u Máchova jezera
c. literární druh – lyrickoepický (dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity)
d. žánr – lyrickoepická báseň
e. Kompoziční složka díla
 4 zpěvy, 2 intermezza (vsuvka = mezihra, nakrátko přerušující hlavní děj)
 obraz přírody – barvivost (barvy kontrastní, záměrná kombinace: modrá a bílá)
 kontrasty: jarní příroda x poprava, život x smrt
 objektivizace – vztah básníka a lyrického hrdiny
 dramatická kompozice: vzestup, vrchol, sestup (gradace děje)
 epiteta – básnický přívlastek (bělavé páry, modrý blankyt)
 přirovnání – co slzy lásky
 oxymóron – umřelé hvězdy svit, mrtvé milenky cit (protichůdná pojmenování)
 metonymie – hrdliččin zval ku lásce hlas
 metafora – strašný lesů pán – loupežník
 opakování slov, hlásek, veršů
 dialog s přírodou
f. vypravěč – er-forma, v závěru se mění na ich-formu (autor se ztotožňuje s dějem)
g. Jazyková složka díla
 jazyk tehdejší doby, básnický jazyk
 Slohový postup – popisný, vyprávěcí
 základem metra je jamb
h. Hlavní postavy
- jsou v básni rozmístěny tak, aby se nepotkaly
Vilém – loupežník, zamilovaný do Jarmily, žárlivý, pomstychtivý, nešťastný, smutný, otcovrah
Jarmila – krásná, nešťastná, zamilovaná do Viléma, poctivá, oddaně čeká na Viléma, svedena otcem Viléma"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ce0ead7772f.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
3._M_J___Karel_Hynek_Macha.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse