Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hynek Mácha: Máj - rozbory básní 9/21

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbory básní 9/21


Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z rozboru obsahu, motivů a kompozice básně Máj Karla Hynka Máchy. Uvedena je rovněž ukázka z prvního zpěvu skladby. Předchozí část série naleznete zde Jan Kollár: Slávy dcera (52. sonet) - rozbory básní 8/21 a následující zde Jan Neruda: Až umřu, přátelé, kéž je to dnes - rozbory básní 10/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světu jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
-------------------------------------------------------
(ukázka z prvního zpěvu)

Rozbor
• Máj od Karla Hynka Máchy je jedno z nejvýznamnějších děl české literatury; je to lyricko-epická báseň, jež se skládá z předzpěvu, čtyř dějství a má dvě intermezza.
• V předzpěvu básník velebí český národ, jeho dobré srdce, statečnost v bojích a věrnost své vlasti a svému králi, velebí též nádheru české přírody.
• V první části básník opěvuje přírodu v měsíci máji (od toho jméno básně), který je zasvěcen lásce. Také Jarmila čeká na břehu jezera na svého milého Viléma. Na člunu však nepřiplouvá Vilém, ale cizí jinoch se strašnou zprávou. Její Vilém bude zítra zbaven života, protože zabil Jarmilina svůdce. Netušil, že tímto svůdcem je jeho vlastní otec. První zpěv končí známými verši: Je pozdní večer první máj – večerní máj – je lásky čas. Zde k lásky hrám hrdliččin hlas: Jarmilo ! Jarmilo !! Jarmilo !!!
• V druhém zpěvu přemýšlí ve vězení Vilém o svém životě. Byl od svého otce vyhnán a rostl v loupežnickém sboru. Později se stal vůdcem loupežníků, strašným lesů pánem. Cítí se nespravedlivě odsouzen, protože provedl spravedlivou mstu. Ke konci noci několikrát omdlí a strážný, který poslouchal jeho šepot, se už do konce svého života nepousměje...
• intermezzo: Příroda a sbor duchů připravují pro Viléma slavný pohřeb.
• Třetí zpěv popisuje popravu Viléma. Básník líčí nádherné barvy přírody, kterou naposledy Vilém pozoroval a jež poskytla Vilémovi útočiště, když byl loupežníkem. Pak vojenský pluk a zástup diváků doprovází Viléma ke kapli na vrcholku kopce u jezera. Tam je Vilém katem popraven. Básník se s Vilémem loučí verši: Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,/ v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,/ v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,/ v šírou tu zemi, zemi jedinou,/ v matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní. Třetí zpěv opět končí známými verši: Je pozdní večer první máj – večerní máj – je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas: Viléme ! Viléme !! Viléme!!!"

Poznámka

Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6efdec69e29.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Macha_Maj_rozbor_9.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse