Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: Kytice


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek

Charakteristika: Práce vypracovaná jako maturitní téma nejprve podává přehled tvorby Karla Jaromíra Erbena a poté popisuje obsah jednotlivých skladeb Kytice. Dodává také stručný rozbor tematického, jazykového a kompozičního plánu a jmenuje významné české a světové autory romantismu.

Obsah

1.
Tvorba Karla Jaromíra Erbena
2.
Kytice
2.1.
Obsahy skladeb
2.2.
Tematický, kompoziční a jazykový plán
3.
Autoři českého a světového romantismu

Úryvek

"Karel Jaromír Erben (1811-1870)
- sbíral pohádky, upravoval je
- pracoval v archivu => zájem o sběr lidové slovesnosti
- inspirace Grimmy
- snažil se hledat kořeny ve starých mýtech

- pohádkové příběhy zastíral tajemností
Těžiště svého odborného zájmu Erben spatřoval v edicích folklórních materiálů, především českých lidových písní. Erben neuznával vzpoury proti osudu a společnosti (x Mácha), uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu.
• Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
• Kytice
• Písně národní v Čechách
• Prostonárodní české písně a říkadla
• České pohádky
Erben se nespokojil s tím, že by lidovou tvorbu pouze sbíral, snažil se ji kriticky zkoumat a tím ji i ovlivňovat.
• Mladší bratr – vlastenecké dílo
• Večer – vlastenecké dílo
• Tulák
• Na hřbitově
Sbíral lidové písničky, říkadla, pohádky atd.
Historická díla
• Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae – Výtahy listin Čech a Moravy. Dílo se zabývá nejstaršími českými a moravskými listinami do roku 1253, tj. smrti Václava I. Pravděpodobně jeho nejvýznamnější práce z oblasti historie.
• Sebrané spisy Jana Husa
Napsal vědecká pojednání k legendě o svaté Kateřině, Tomáši Štítném, J. A. Komenském.
Dále vydal několik starších českých děl, podílel se na překladech Soudního a konkursního řádu a Občanského zákoníku.

KYTICE
KAREL JAROMÍR ERBEN
(ROMANTISMUS)
Kytice- umírá matka, dcery ji nosí na hrob kytky- vykvete mateřídouška-duše matky se převtělila v kvítek, matka jako symbol vlasti.
Vodník- dcera jde i přes varování k jezeru a podlomí se mi pod ní lávka, stává se ženou vodníka, porodí mu syna a po dlouhém přemlouvání se vypraví se za matkou, matka ji nechce pustit- vodník vyhrožuje, až nakonec zabije jejich dítě, střetnutí dvou mateřských lásek, bezvýchodná situace volby, 4 zpěvy, 4 různé scény i časová období, vliv lidové pověry (víra v sen), využití refrénu, zvukomalba.
Zlatý kolovrat- král při projížďce narazí na krásnou Dorotku, zamiluje se do ní a chce si ji vzít, leč její macecha společně s nevlastní sestrou dívku zabijí a nasadí místo ní druhou dceru. Díky kouzelnému kolovratu, který skupuje královna za součásti Dorotčina těla, král přijde na to, že to není Dorotka, nakonec macechu se sestrou nechá sežrat vlky, pohádka na námět B. Němcové, odsouzeno sobectví a touha po moci a bohatství, vítězí dobro."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511e855719af3.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Jaromir_Erben_Kytice.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse