Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromír Erben - Kytice

Karel Jaromír Erben - Kytice


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, Liberec 11

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Kytice ve výpiskách, bez dějů jednotlivých balad, ale se zasazením do dobového kontextu.

Obsah

Rozsah: 2 stránky
Obsah:
1.
Kontext a život
2.
Kompozice balad
3.
Interpretace díla

Úryvek

"Kontext a život:
• 3. (poslední) fáze národního obrození - období národnostních revolucí (1848), vnímání státu jako národního; na konci období se objevují prvky realismu
• hlavní bylo psát pro národ - spor o pravost rukopisu Zelenohorského a Královédvorského
• lidová tvorba
• Erben - pocházel z Podkrkonoší; právnicky vzdělán; sekretář Českého muzea a později archivář města Prahy; celý život pronásledován nemocemi a starostmi o hmotné zajištění; někdy považován za romantického autora; studoval lidovou slovesnost, ale kladl důraz na psaní textů umělecky původních (žádné napodobování jako např. u ohlasové poezie, kterou psal Čelakovský); sbíral a psal pohádky (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký...); zakladatel české moderní balady, zatím však bez sociálního podtextu, který se objevuje až u Nerudy, Bezruče, Wolkera

Kytice (Kytice z pověstí národních) (1853)
sbírka 13 balad, epika formou poezie
(první báseň, Kytice, vyšla časopisecky už roku 1838)

Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně
komponovanost=předem rozmyšlené rozvržení básní; zrcadlově protilehlé básně mají stejné atributy
• první+poslední (Kytice, Věštkyně) - upomínají na lidovou tvorbu
• druhá+předposlední (Poklad, Dceřina kletba) - porušení etického vztahu matka-dítě
• třetí+třetí odzadu (Svatební košile, Vrba; ne Lilie, ta byla přiřazena až v 2. vydání) - přeměna člověka
• čtvrtá+čtvrtá odzadu (Polednice, Vodník) - nadpřirozené bytosti zasahují do porušených etických vztahů
• pátá+pátá odzadu (Zlatý kolovrat, Záhořovo lože) - vina vykoupení, pokání
• prostřední (Štědrý den, Holoubek) - láska a smrt"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5729b195eef73.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
K.J.Erben.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse