Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromír Erben: Kytice - rozbory děl ke státní maturitě 1/8

Karel Jaromír Erben: Kytice - rozbory děl ke státní maturitě 1/8


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava ke státní maturitě z českého jazyka poskytuje základní přehled o sbírce básní Kytice Karla Jaromíra Erbena. Text se otevírá autorovým životopisem a přehledem jeho díla. Poté už pozornost patří rozboru obsahové a formální stránky sbírky, ale také nastínění jejího vlivu a motivů. Následující část série naleznete zde Karel Čapek: RUR - rozbory děl ke státní maturitě 2/8.

Obsah

1.
Karel Jaromír Erben
1.1.
Život a tvorba
1.2.
Díla
2.
Kytice
2.1.
Charakteristika
2.2.
Postavy
2.3.
Kompozice
2.4.
Děj
2.5.
Jazyk a styl
2.6.
Vliv díla
2.7.
Význam
3.
Národní obrození

Úryvek

"ŽIVOTOPIS
- věnoval se národopisné a sběratelské činnosti
- básník, prozaik, historik, sběratel lidové tvorby
- vystudovaný právník
- spolupracoval s Františkem Palackýmmísto archiváře města Prahy
- v roce 1846- sekretářem Národního muzea(před tím Vlasteneckého)
- člen Královské české společnosti nauk
- vyhýbal se veřejnému životu
- spolutvůrce Riegrova Slovníku naučného- 1.Česká encyklopedie
- hrdinové- nebouří se proti trestu(samozřejmý po každém provinění), nestojí proti společnosti
- neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád
- témata- vina, trest
DÍLO
- Písně národní v Čechách- folkloristické dílo- asi 2200 písní uspořádaných od narození po smrt
- Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských- lidová tvorba ostatních slovanských národů
- Soubor českých pohádek(Dlouhý, Široký a Bystrozraký/ Tři zlaté vlasy děda Vševěda/ Pták Ohnivák a liška Ryška/ Zlatovláska)- inspirovány folklorem
- Kytice(1853)- životní dílo- sbírka balad, básně nejdříve vycházely v časopisech, hrdinové žijí v neurčitém čase- TÉMA- vztah matky a dítěte, milostné vztahy

KYTICE

Charakteristika:
- sbírka 13 balad- představuje obraz dávných lidových představ a názorů na život, pojetí lidské morálky a lidského osudu
- vztah matky k dítěti, osudovost
Postavy:
- přijímají svůj osud, ať je dobrý nebo špatný
- za prohřešky jsou posuzováni podle mravního kodexu
- vinu následuje trest, který pokorně snášejí
- není důležité prostředí ani čas
- venkovské prostředí, čas objektivního vyprávění je neměnný, absolutní
Kompozice:
- původně 12 básní- zrcadlově protilehlé básně sestaveny na základe shodných atributů( 1. s poslední, 2. s předposledním…)"

Poznámka

Určeno pro státní maturitu z českého jazyka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f5f94cc32ae5.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_J_Erben_Kytice_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse