Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromít Erben: Kytice

Karel Jaromít Erben: KyticeKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve shrnuje motivy, témata, děj i jazykové a básnické prostředky skladeb sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena a poté za doprovodu ukázek popisuje děj jednotlivých balad.

Obsah

1.
Témata, motivy, formy
2.
Stručný obsah skladeb
3.
Kompozice sbírky
4.
Jazykové a básnické prostředky
5.
Děj jednotlivých balad
5.1.
Kytice
5.2.
Poklad
5.3.
Svatební košile
5.4.
Polednice
5.5.
Zlatý kolovrat
5.6.
Štědrý den
5.7.
Holoubek
5.8.
Záhořovo lože
5.9.
Vodník
5.10.
Vrba
5.11.
Lilie
5.12.
Dceřina kletba
5.13.
Věštkyně

Úryvek

"Celkový obsah:
obraz dávných lidových představ a lidového názoru na život (životní úděl člověka) vliv bájí; záměr jednolitosti (viz titul) základní motivy: boj člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly (bezmocnost), základní vztahy mezi lidmi (neposlušnost, vražda, péče o dítě), zvláště vztah matky a dítěte (motiv mateřské lásky nebo nelásky), motiv viny a trestu (narušení základních vztahů vede ke konfliktu); osudovost – jedinec často nucen volit, ale nevyhne se tragédii (neúměrně vysoký a nevyhnutelný trest) lyrickoepické básně, převážně forma lidových balad, ale i jiné druhy lidové epiky – pohádka (Zlatý kolovrat), pověst (Věštkyně), legenda (Záhořovo lože) celkem 13 skladeb

Jednotlivé básně:
Kytice – úvodní, symbol mateřídoušky na hrobě zemřelé matky je útěcha pro její děti – sirotky (duše matky se vtělila v kvítek); 2. část – poslání sbírky – autor přirovnává své pověsti ke kytici uvité z mateřídoušky; matka jako symbol vlasti, národa; autorův výklad původu bájí i svého záměru
Poklad – námět Velkého pátku – odkrývají se poklady; matka pro bohatství zapomněla v jeskyni (otevřené skále) dítě; po roce se v modlitbách k dítěti vrací, myslí jen na jeho záchranu, bohatství ji už neláká (zlato se proměnilo v kamení)
Svatební košile – balada o návratu mrtvého milého; dívka prosí v modlitbách, aby se vrátil, jinak vyhrožuje sebevraždou (= provinění); mrtvý milý si přichází pro nevěstu v měsíční noci, vezme jí modlitební knížky, růženec i křížek po matce a spěchají na hřbitov; dívka se skryla v umrlčí komoře, zachránila se modlitbami a pokáním (život vítězí nad smrtí) b. Polednice – rozhněvaná matka přivolala na neposlušné dítě polednici, pak se ho snažila zachránit, ale v náručí ho udusila
Zlatý kolovrat – pohádka (námět B. Němcové) o krásné Dorničce, která se měla stát ženou krále, ale nevlastní matka s dcerou ji v lese zabily; zločin vyšel najevo – za zlatý kolovrat, přeslici a kužel stařeček vyměnil dívčí ruce, nohy a oči a živou vodou dívku zahojil; podvedený král obě zlé ženy potrestal stejně, jako ony Doru; odsouzeno sobectví a touha po bohatství, zvítězilo dobro
Štědrý den – touha po poznání budoucnosti; sestry Marie a Hana prosekaly o půlnoci led đ vidina Haniny svatby a Mariiny smrti se splnila; příběh vytvořen uměle, využity lidové obyčeje đ o budoucnosti raději jen snít
Holoubek – balada; mladá žena zabila svého muže a znovu se vdala; nad jeho hrobem tklivě zpíval holoubek o její vině svědomí ji dohnalo k sebevraždě
Záhořovo lože – polemika s Máchou (jeho revolta, ale Erbenův smysl pro řád, mravní zákon); báseň o vině a odpuštění (motiv dobra); legenda barokně romantická; cesta mladého poutníka do pekla (otec ho úpisem zaprodal Satanu), setkání se zločincem Záhořem, který mu o pekle vypravuje; mladíkův návrat – zdrtil Záhoře zprávou, že na něho v pekle čeká úděsné lože đ Záhořovo pokání (90 let), obrostl mechem, z jeho kyje vyrostla jabloň đ získává odpuštění
Vodník – krutý zásah zlé nadpřirozené síly – neposlušná dcera se utopila, stala se vodníkovou ženou, stýskalo se jí po matce, navštívila ji, ale nevrátila se a opustila dítě đ krutá vodníkova pomsta; střetnutí dvou mateřských lásek, bezvýchodná situace volby; 4 zpěvy, 4 různé scény i časová období; vliv lidové pověry (víra v sen); využití refrénu, zvukomalby, dramatické dialogy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e6482af274.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
K_J_Erben_Kytice.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse