Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromít Erben: Kytice

Karel Jaromít Erben: Kytice


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Práce nejprve zařazuje Erbenovu Kytici z hlediska literárního druhu a žánru, zachycuje její kompozici a popisuje děj jedné z balad. Dále přibližuje témata, motivy či jazyk sbírky, ukazuje její literárněhistorický kontext a uvádí vlastní názor.

Obsah

1.
Literární druh a žánry, časoprostorové zařazení
2.
Kompozice
3.
Hlavní postavy
4.
Děj – Poklad
5.
Hlavní myšlenka
6.
Téma
7.
Motivy
8.
Jazyk
9.
Zařazení do literárně-historického kontextu
10.
Ostatní autorova tvorba, další představitelé
11.
Vlastní názor

Úryvek

"Literární druh: Poezie (lidová epika)
Literární žánry: Balada, pohádka (Zlatý kolovrat), pověst (Věštkyně), legenda (Záhořovo lože)
-obraz dávných lidových představ a názoru
Časoprostor: Vše je velmi neurčité a obecné
Vždy se nacházíme na jiném místě (les, chalupa, rybník..) a dozvídáme se nový děj.

Kompozice: Kniha je rozdělena do 13 skladeb (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně)
– Chronologický děj
– Vždy plyne jakési poučení z daných situací
– ve slokách se nejčastěji objevuje čtyřverší, ale také pětiverší, šestiverší i osmiverší různých
rýmu- střídavé obkročné...
- převažuje forma balady (Vodník), ale objevují se i pohádky (Zlatý kolovrat), mýtus (Polednice), pověst (Poklad)..
- Er-forma

Hlavní postavy: Erben se zaměřuje především na ženy, ať to jsou matky či dcery.
- Jinak postavy nejsou příliš popsané. Autor se zaměřuje hlavně na podstatu děje.
Poklad: Vystupuje žena- matka, která byla příliš chamtivá a stále neměla dost

Děj- Poklad
Chudá žena s děťátkem. Měla akorát starou chalupu a byla sama. Jednou šla na procházku do lesa, kde narazila na otevřenou skálu. Když do ní vešla, byla přímo oslepená leskem a třpytem zlaťáků a drahokamů. Samozřejmě hned využila situace a začala brát peníze do zástěry. Když měla zástěru plnou, běžela do chalupy zástěru vysypat. Vrátila se do skály a zase si nabrala peněz do zástěry a zase běžela do chalupy. Když byla ve skále po třetí a po třetí chtěla běžet do chalupy uvědomila si že její synáček je poměrně velké břemeno a že ho tam nechá a vrátí pro něj později. Když se ale vrátila, skála byla zavřená i s kloučkem. Žena byla nešťastná a dlouho se pro synáčka naplakala. Když uplynul rok, skála se opět otevřela a žena opět uviděla své děťátko."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51443eb30d4df.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
K_J_Erben_Kytice.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse