Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Toman: Měsíce

Karel Toman: MěsíceKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Toman

Životopisy spisovatele: Karel Toman

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce rozbíra dílo k maturitě Měsíce od Karla Tomana.

Obsah

1.
Forma
2.
Obsah
3.
Vybrané básně
3.1.
Únor
3.2.
Květen
3.3.
Červenec
3.4.
Listopad
4.
Souhrn z učebnice

Úryvek

"Ve sbírce Měsíce se někdejší bohém a věčný tulák napojil národními tradicemi a v obavách o osud národa se přimkl k rodné zemi.

FORMA:
Cyklus 12 básní, každá je věnovaná jednomu z měsíců v roce; každá báseň má 13 veršů a totéž strofické členění (5, 5, 3) až na Říjen (4, 6, 3); jambický rytmus

OBSAH:
Šestá Tomanova sbírka básní (1918) popisuje uzavřený cyklus jednoho roku. Básně tvoří jednotný celek navzdory různosti žánrů a témat. Roční cyklus navazoval na dlouhou tradici tohoto motivu v české kultuře: lidové kalendáře, Babička Boženy Němcové, Rok na vsi bratří Mrštíků, Mánesův Orloj...
Objevuje se přírodní lyrika (Březen), báseň inspirovaná významným národním výročím (Červenec - památce Mistra Jana Husa), dělnický sen o budoucnosti (Květen), intimní verše (Červen) a motivy venkovských činností (Srpen, Září...).
I prosté, jednoduché činnosti jsou podány s velkolepostí, která odkazuje ke stránkám národního života. Měsíce roku jsou proměnlivé a přece je v nich trvalost, neboť se pravidelně opakují. Stejně tak je národní bytí trvalejší než dočasné šílenství světové války.
Všechny básně stmeluje naděje, ve které může národ hledat oporu - politický aspekt básní. Měsíce jsou jakýmsi modelem života - zhuštěným zachycením existence.
V básních Toman ukazuje na chudé mezi námi a vybízí k laskavosti a dobrotě srdce. Právě chudí jsou nositeli naděje, proto nesmějí být ze společenství vylučováni.
Básně jsou plné odkazů, citací a parafrází dělnických písní, koled, chorálů, lidových úsloví apod. To připomíná "naše" hranice bezpečného domova - rys kolektivní poezie.
Měsíce patří k vlastenecké poezii z let první světové války stejně jako Dykova Válečná tetralogie, Sovovy Zpěvy domova nebo Mackovy Mé Čechy.
Cyklus byl vysoce hodnocen i předními českými kritiky. Na Tomana navazovali básníci Hora a Hořejší.
VYBRANÉ BÁSNĚ:
Únor
V tichu a samotě člověk slyší zemi. Přestože k němu z dálky doléhají ohlasy války, v přírodě je něco, co dává naději na lepší budoucnost. Země se pomalu chystá na jaro. Sníh taje a voda z něj proudí. Zamrzlá krajina tuší nový začátek a z toho může člověk čerpat naději i pro sebe."

Poznámka

Práce obsahuje naskenovanou stránku o autorovi a díle z knihy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fa3cca10e5d.zip (645 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Toman_Mesice.doc (669 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse