Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Kosmas: Kosmova kronika česká

Kosmas: Kosmova kronika česká


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Kosmas

Životopisy spisovatele: Kosmas

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti přibližuje děj knihy Kosmovy kroniky české. Charakterizuje hlavní postavy Libuše a Kroka, uvádí hlavní myšlenku díla a také obsahuje vlastní názor autora textu. V poslední části práce je přiložen citát.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Děj
3.
Charakteristika postav
4.
Hlavní myšlenka knihy
5.
Názor
6.
Citát

Úryvek

"Autor: Kosmas
Překlad: Karel Hrdina a Marie Bláhová
Nakladatelství: Paseka

Děj:
Kosmova kronika je rozdělena na tři části. První část začíná stavbou babylonské věže. Dočteme se v ní také vysvětlení původu českého národa a příchod do Čech. V knize se zdůrazňuje, že se jednalo o neosídlenou krajinu. Nezasvěcení lidé žijící v těchto starých časech začali hromadit majetek a pro vyřešení sporů, vzniklým právě kvůli majetku, potřebovali soudce. Soudcem se stal jeden z předáků Krok a později ho následovala i jeho dcera Libuše. Dále pojednává o narození knížete Bořivoje na konci 9. století.
První část končí v roce 1035 úmrtí knížete Jaroslava a zahrnuje tedy také i přijetí křesťanství za knížete Bořivoje
Kosmas v ní také často čerpá z již napsaných děl a připomíná, že by se nerad opakoval.


Charakteristika postavy:
Libuše – Nejmladší a nejmoudřejší Krokova dcera. Prorokyně, vlídná a ušlechtilá.
Krok- Za svého věku byl naprosto dokonalý, bohatý, rozvážný, důmyslný. Chodili k němu lidé nejen z jeho rodu, ale lidé z celé země, aby je rozsoudil.

Hlavní myšlenka knihy:
Kosmas se snaží v dějinách najít počátky. Zapisuje historii, i když nepřesně pro další generace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d76734996182.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kosmova_kronika_ceska.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse