Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Kytice - rozbor díla

Kytice - rozbor díla


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475, Praha 5

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Kytice od K. J. Erbena, který je vhodný k maturitě z ČJ. Rozebírá podrobně dílo, co se týká žánru, zařazení, námětu, jazyka včetně konkrétních příkladů jazykových prostředků. Dále popisuje podrobně 3 básně - Svatební košile, Zlatý kolovrat a Vodník. Obsahuje bibliografické údaje o konkrétním vydání knihy, které bylo použito k rozboru.

Obsah

1.
Kytice
2.
Svatební košile
3.
Zlatý kolovrat
4.
Vodník

Úryvek

"Autor: Karel Jaromír Erben
Vydalo: Aries
Rok vydání: 1994
Místo vydání: Praha
Grafický editor: Jiří Neuwirt
Forma poezie: lyricko – epická
Žánr: balady (znaky balady:, pochmurný děj,rychlý spád,končí většinou tragicky)
Zařazení knihy: umělecká literatura
Ve sbírce najdeme 13 básní, přičemž první je vlastně zároveň prologem, kde autor doufá, že se jeho básně posbírané z lidových námětů budou líbit. Na konci knihy je přidán Erbenův životopis. Básně jsou rozděleny na části, které na sebe někdy přesně časově nenavazují, ale odehrávají se až za nějaký čas, jako kdyby se dělily na kapitoly.
Autor čerpá námět v lidové slovesnosti, proto má balada některé společné znaky s pohádkou (není udáno místo a čas, kdy se odehrávají, vyskytují se zde magické bytosti – např. Vodník, číslice, nadpřirozené jevy – např. dívka, co si ji vzal Vodník mohla žít pod vodou, dobro zvítězí nad zlem – Zlatý Kolovrat) a dokonce i s bajkou (některé básně jsou celé jinotaj, v jejich závěru najdeme poučení)
Jazyk autora:
Jazyk je většinou spisovný, ale občas se zde vyskytnou i nespisovné výrazy (Růženec popad…)nebo častěji archaizmy (Možná, žeť větru tažení…). Autor často ke zdůraznění slov, užívá opakování:
anafora: …a lampa ještě svítila,
a lampa ještě hořela…
epifora: Co to máš na té tkaničce,
na krku na té tkaničce?
epanastrofa: Ho – nech modlení, skoč a pojď,
skoč a pojď a mě doprovoď.

a jiných figur:
apostrofa: Hoj, má panenko, co děláš?
řečnická otázka: Žel Bohu, kde má matička?
inverze:…jak kámen v moři hlubokém.
gradace: Knížky jí vzal a zahodil
a byli skokem deset mil.
Růženec popad, zahodil
a byli skokem dvacet mil.
Křížek utrh a zahodil
a byli skokem třicet mil.

nebo přímých a nepřímých pojmenování:
konstans: …jak kámen v moři hlubokém.
personifikace: ...modrá světélka laškují.
metafora: …u něho život jarý květ
hyperbola: … a byli skokem deset mil
synekdocha: Duch slábne..
eufemismus:…již roste na něm trávníček (je mrtvý)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f3f8f32c163.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Kulturak_kytice.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse