Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Legenda o svaté Kateřině

Legenda o svaté Kateřině


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi podrobně seznamuje s obdobím vzniku Legendy o svaté Kateřině. Věnuje se nejen ději, ale i jednotlivým postavám a jazyku díla.

Obsah

1.
O díle
2.
Děj
3.
Postavy, jazyk a hlavní myšlenka

Úryvek

“Doba a prostředí: její umučení se klade k roku 305-307 v Alexandrii

V Řecku žil pohanský král Maxencio, který byl velmi mocný. V té zemi byl i král Kostus, který měl jedinou dceru Kateřinu. Kostus byl pak neprávem vyhnán ze země a musel odcestovat někam pryč. Král měl svoji jedinou dceru velmi rád, a proto pro ni chtěl to nejlepší. Dal ji vzdělávat u nejlepších učitelů a brzy se stala z Kateřiny velmi vzdělaná a krásná žena. Po otcově smrti se ujala vlády. Mezi tím Maxenciovi vyrostl syn, kterému chtěl obstarat nějakou krásnou a vzdělanou manželku. Dostal se až ke Kateřině, která se ale vdávat nechtěla. Matka si s ní nevěděla rady, a proto s ní zašla za poustevníkem, aby ji domluvil. Poustevník, když slyšel, jakého muže Kateřina vyžaduje, řekl, že zná jednoho krále, který vládne celé zemi, je krásný jako nikdo a má plno bohatství. Když to Kateřina uslyšela, chtěla onoho kralevice spatřit. Poustevník jí řekl, že tím králem je Ježíš a že musí prosit pannu Marii, aby ji ho ukázala. Uloupl ze skály kousek kamene, kde byla podobizna Ježíše a Marie a řekl ji, až se před spaním pomodlí panně Marii a jejímu synu.
Když neustále prosila, usnula a ocitla se před pannou Marií, která v ruce držela malé dítě. Ježíš se ji ale nechtěl zjevit, protože byla pohanka, a tak se Kateřina nechala hned druhý den pokřtít a šířila křesťanství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b61a6bd7963.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Legenda_o_sv_Katerine.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse