Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Michal Viewegh: Báječná léta pod psa - literární rozbor

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa - literární rozborKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Michal Viewegh

Životopisy spisovatele: Michal Viewegh

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Práce slouží jako podrobný literární rozbor k maturitě z českého jazyka. Na třech stranách textu je shrnut stručný děj, jsou popsány postavy díla. Autor práce uvádí jeho kompozici a rovněž charakterizuje souvislosti se současným děním.

Obsah

1.
Literární druh a žánr
2.
Shrnutí děje
3.
Charakteristika postav
4.
Časoprostor
5.
Vypravěč
6.
Kompozice
7.
Jazyk
8.
Charakteristika stylu
9.
Vztah díla k současnosti
10.
Kontext autorovy tvorby
11.
Další autorova tvorba

Úryvek

"6. kompozice: retrospektivní, chronologická, paralelní… / gradace, kontrast,…
• kniha je rozdělena do 37 číslovaných kapitol
• retrospektiva, později chronologie
• prolínání dvou rovin - vyprávění o rodině a rozhovory s nakladatelem

7. jazyk + 8. char. stylu:
• ironie, humor, nadsázka
• autobiografické prvky
• er-forma, v Kvidově deníku se však mění na ich-formu
• spisovný, hovorový a živý jazyk; vulgarismy
• plynulé, svižné a vtipné dialogové pasáže
• anglická slova
• kombinuje humoristický přístup, parodii a ironii s vážným tématem a situacemi - závažnost popisovaného faktu se však změnou náhledu nemění, nejde o zlehčení
• komický efekt spočívá v samotných scénkách, ale také v nepoměru mezi věkem zapisovatele a vybroušenou literární formou jeho deníku
• dramatické pasáže
• melancholická groteska
• dějové vyprávění
• zesměšňování typických prvků komunistického režimu

9. vztah díla k současnosti, jeho aktuálnost a nadčasovost (parafráze, různé podoby zpracování, aktualizace v novém kontextu; využití příběhu jako literárního mýtu či archetypu)
Próza konce 20. Století, začíná sametovou revolucí 17. Listopadu 1989. Kniha je aktuální, vypráví o době, ve které žije, v díle jsou narážky na komunismus.
• spojení tří literárních proudů, konec politické cenzury
• mnoho ne zcela hodnotných knih (vycházely zbrkle s mnoha chybami)
• Viewegh chtěl napsat o době svého dospívání, pravdivě, ale s nadhledem
• roku 1997 byl podle knihy natočen stejnojmenný film
• původní název knihy zněl Kvidova rodina
• kniha získala mimořádný ohlas u čtenářů
• kritici autorovi vyčítali, že je kniha moc komerční"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e9d6435d25d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Viewegh_Bajecna_leta_pod_psa.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse