Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí - srovnání literární předlohy s filmovým zpracováním

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí - srovnání literární předlohy s filmovým zpracováním

Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Milan Kundera

Životopisy spisovatele: Milan Kundera

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce nabízí srovnání knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí s jejím stejnojmenným filmovým zpracováním od Philipa Kaufnana. Práce předkládá členění knihy. Rozebírá jednotlivé části a představuje, komu jsou jednotlivé pasáže věnovány. Následuje převyprávění děje filmu. V části nazvané obecně líčí rozdílnosti mezi knihou a filmem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Román
2.1.
Členění
2.2.
Obecně
3.
Film
3.1.
Děj
3.2.
Obecně
4.
Literatura

Úryvek

"Členění

Text je rozdělen do sedmi částí (podle sedmidílné sonátové skladby). První a pátá jsou nazvány Lehkost a tíha, druhá a čtvrtá Duše a tělo, třetí má název Nepochopená slova, šestá Veliký pochod a sedmá Kareninův úsměv), které jsou dále členěny - stejně jako v předchozích Kunderových románech – na drobné číslované kapitoly. Hlavními postavami jsou jednak lékař Tomáš a jeho žena Tereza, jednak malířka Sabina a její přítel, švýcarský intelektuál Franz; ostatní osoby – Franzova žena Marie-Claude, Tomášův syn Šimon, předseda zemědělského družstva – mají jen epizodní role.

V první části, která je tematicky spřízněná Tomášovi, jsou rozvíjeny myšlenky o věč-ném návratu. Autor dochází k závěru: co pomíjí, nelze odsoudit. Lidé jsou odsouzeni dělat stále tytéž osudové chyby, protože neexistuje možnost návratu, možnost žít svůj život znovu a lépe. Dále se zde hovoří o břemenu jako důkazu bytí (odtud v názvu části tíha), které je však důkazem plnosti života. Tomáš, znamenitý pražský chirurg, je vyslán do malého lázeňského města provést operaci. Zde potkává servírku Terezu. Jelikož Tomáš pěstuje bezpočet erotic-kých přátelství, chápe mladou dívku jen jako jednu z eventuálních přítelkyň. Když však ona přijede za ním do Prahy a po milování u něj přespí, což se příčí jeho zvykům, vstoupí do jeho života jako břemeno. Do této doby se Tomáš cítil nezávislý. Po rozvodu manželství, ze kterého vzešel syn Šimon, přestal Tomáš udržovat i styky se svými rodiči. Je to důkaz jeho malé citovosti. Milenky jsou pro něho symbolem jakéhosi libertinství, kterým vzdoruje době (příběh se začíná odvíjet na konci šedesátých let, kdy v Československu vládli představitelé tota-litního komunistického režimu). Na druhé straně pohodlný život svobodného mládence není přece vůbec zavazující (odtud lehkost), tak proč by si člověk nemohl užívat? Díky Tereze si však uvědomuje, že existuje i láska, v níž rozhodující roli nehraje sex, nýbrž něha, soucit, pocit odpovědnosti za život druhého, touha po věčné blízkosti milované. V této části se Kundera zabývá etymologickým výkladem slova soucit. To je v jedněch částech světa chápáno jako účast s tím, kdo trpí – tedy jako druhořadý, špatný cit. Naproti tomu v ostatních oblastech představuje nejvyšší cit jako maximální schopnost citové představivosti, neboli umění citové telepatie. Protože se Tereza trápí kvůli jeho milostným avantýrám (má divoké sny), chce To-máš zmírnit její trápení a ožení se s ní. Tím zruší podnájem, ve kterém už dávno nebyla. Rov-něž si obstarají od kolegy štěně – fenu Karenina (podle hrdinky knihy, kterou Tereza četla, když se spolu seznámili). V příští kapitole do děje vstupuje politika prostřednictvím armád států Varšavské smlouvy. Je zde popisováno prvních sedm dnů okupace, po kterých opouští Tereza s Tomášem Československo. Svůj azyl nachází ve švýcarském Curychu, kde Tomáš přijímá místo mu nabízené již před okupací. Ani ve Švýcarsku však Tomáš není schopen zříci se svých milostných záletů (v Ženevě se setkává se svou přítelkyní Sabinou, která je mu svým myšlením a způsobem života nejbližší a která rovněž emigrovala z Prahy), což Terezu přinutí vrátit se zpět do Československa. Zde je Tomáš opět na hranici, a to jak doslova, tak obrazně. Zde se mu opět naskýtá možnost návratu k bývalé svobodě. Tomáš dospěje k názoru, že se musí vrátit do Československa. Uvědomuje si totiž, že pojmy tíže, nutnost, hodnota jsou vnitřně spojené a Tomáš chce vést život, který stojí za něco. V poslední kapitole této části se autor zaobírá rolí náhody v lidských životech (kdyby Tomášům kolega neonemocněl, nebyl by Tomáš vyslán do zapadlého lázeňského města a možná nikdy by se nesetkal s Terezou). V poměru k ní zdůrazňuje náhodnost jejich seznámení (vidí v něm paralelu k mýtu dítěte, jež přinesla řeka), soucit, ale i osudovost (beethovenovský imperativ „es muss sein“).

Druhá část je tematicky věnována Tereze. Hned v první kapitole Kundera zdůrazňuje fiktivnost všech postav (postmoderní přístup), když říká: „Postavy mého románu jsou moje vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Proto je mám všechny stejně rád a všechny mě stejně děsí: každá z nich překročila nějakou hranici, kterou jsem já sám jen obcházel ...“. Hlavní motivem této kapitoly je dualita člověka, který se dělí na tělo a duši. Jako malá stávala Tereza často před zrcadlem, jelikož chtěla, aby se její duše oddělila od těla, které se podobá tělu její matky, ve kterém vidí svět tělesnosti a nízkosti, ze které ho se snaží uniknout a být součástí těla, které by bylo ve shodě s její duší. Tereza se cítila viníkem matčina života, trpěla za ni, což vedlo k tomu, že se stala stydlivým člověkem. V této části románu se Kundera snaží dát do poměru hodnotu těla ku studu. Tereza v úniku před tíživou realitou se upíná k literatuře a fotografování, proto pro ni náhoda hraje mnohem větší roli než pro Tomáše („Vy máte pokoj šest a mě končí práce akorát v šest.“). Je zde vysloven názor, že lidské životy jsou symetric-kými kompozicemi náhod. Ve víře v náhodu Tereza v podstatě opouští rodné město a vydává se hledat štěstí za Tomášem. Při milování se snaží překřičet protiklad těla a duše. Na jednu stranu je vitální na druhou má nízké sebevědomí, což způsobuje vratkost jejího elánu. O její rozpolcené osobnosti leccos napovídají sny. Ve dne miluje Tomáše a přesvědčuje se o jeho lásce k sobě, v noci se kvůli své lásce k němu trápí. Ve svých snech odhaluje absolutní stejnost žen a jejich snahu po absolutní stejnosti. Tereza se jim však nechce rovnat, proto ji trápí, když si představuje, jak Tomáš všechny ženy (i ji) hladí stejně. To vnímá jako návrat do života, který vedla před příjezdem do Prahy. Matka ji také neodlišovala od ostatních bytostí, čímž potlačila její osobnost. Autor vyslovuje názor snu jako nejhlubší potřeby člověka. V těchto pasážích knihy je zdůrazňována Terezina slabost (závrať)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25314
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse