Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Petr Bezruč: Slezské písně

Petr Bezruč: Slezské písně


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje děj a hlavní myšlenku tří básní ze sbírky Slezské písně a ke každé dodává citát. Nechybí stručný vlastní názor na knihu.

Obsah

1.
Bibliografické údaje
2.
Labutinka
2.1.
Děj
2.2.
Hlavní myšlenka
2.3.
Citát
3.
Jen jedenkrát
3.1.
Děj
3.2.
Hlavní myšlenka
3.3.
Citát
4.
Maryčka Magdónova
4.1.
Děj
4.2.
Hlavní myšlenka
4.3.
Citát
5.
Vlastní názor

Úryvek

" Slezské písně

Autor: Petr Bezruč
Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha
Jazykové zpracování: Básně mají většinou sociální nebo národní tématiku.

Labutinka
Děj: Mladík se zamiluje do dívky, ta ovšem o něj nejeví zájem. Jelikož je ještě příliš mladá,
tak na prosbu jejich rodičů, ať ještě chvíli počká, odchází na 2 roky z města. Po návratu
zpět se dozvídá, že jeho milou může mít každý, kdo chce. Mladík zůstane radši sám, než
aby musel snášet její manýry. Labutinkou ji nazývá, podle jejich pohybů
připomínajících kmit labutě na jezeře.
Hl. myšlenka: Pro člověka by měla mít jeho čest a hrdost, větší význam něž touha a city,
které by v tomto případě nebyly opětovány.
Citát: Sám dožiju. Bez tvé lásky
jak ten život dlouho trvá.
Labutinko, Labutinko,
Labutinko černobrvá!

Jen jedenkrát
Děj: Lidí žijící na severu neznají slunce. Jednoho dnes slunce vysvitne to, ovšem tamní lidi
vyleká a oni se ze strachu z něj, schovají. Postupem času lidí zjišťují, že slunce už znovu
neuvidí, z čehož jsou smutní, protože ví, že se o slunce připravili sami.
Hl. myšlenka: Člověk si má vážit toho co přijde, protože nikdy neví, jestli se tato příležitost
bude ještě někdy v životě opakovat a časem by mohl začít litovat, že o danou věc svou
neprozíravostí přišel.
Citát: Bůh slunečný když viděl
to mrtvé ticho a bázlivé prosby,
údolí přešel
a nikdy víc tu v nepohleděl stranu.

Maryčka Magdónova
Děj: Maryčce zemře otec po hospodské rvačce, zanedlouho na to i matka, když se na ni
vyvrátí vůz. Maryčka, jako nejstarší z 5 dětí se začne o své sourozence starat. Jednou jde
na dřevo do lesů markýze Géra, při tomto činu jí chytnou a ona má být popravena.
K popravě však nedojde, neboť si Maryčka vezme život sama.
Hl. myšlenka: Když se chudý člověk se snaží zabezpečit své blízké a vezme při tom
člověku bohatému něco, čeho by si bez upozornění ani nevšiml a vlastně to nepotřebuje,
je potrestán.
Citát: Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil.
Pod vozem zhasla Magdónova vdova.
Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot,
nejstarší Maryčka Magdónova.


Vlastní názor: Kniha se mi moc nelíbila, některé pasáže mi přišly nesrozumitelné, ale na
druhou stranu se mi líbilo rýmování básní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507a99e861b99.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
P_Bezruc_Slezske_pisne.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse