Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Petr Bezruč - Slezské písně

Petr Bezruč - Slezské písněKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Petr Bezruč - Slezské písně jako maturitní otázka obsahuje základní informace o autorovi, stručný děj, hlavní postavy nebo jazyk a kompozici díla.

Obsah

1.
Petr Bezruč
2.
O díle
3.
Témata
4.
Jazyk
5.
Hlavní myšlenka
6.
Obsah

Úryvek

"PETR BEZRUČ
• Pochází z Opavy, vl. jménem Vladimír Vašek (otec vystupoval proti pravosti RKZ)
• Studia v Praze nedokončil z finančních důvodů
• Pracoval jako poštovní úředník (Místek, Brno)
• Výlety po Slezsku – seznámil se s životem chudých lidí
• Verše posílá do Herbenova časopisu Čas (Škaredý zjev – vytváří dojem, že autorem je bývalý horník)
• Pseudonym - přezdivka
• Autor jediné básnické sbírky – Slezské písně (neustále ji přepracovával)
• Patří mezi 3 nejčastěji překládané české autory (Čapek, Hašek)
• Zmiňuje skutečné postavy (markýz Gero,Rothschild) – kritizuje společnost, upozorňuje na zoufalý stav chudých
• Používá často nářečí, metaforu, symboly, nadsázku, vyjadřuje se velmi srozumitelně, pracuje se zvukomalbou a protiklady (boj a smrt, láska a zrada, spravedlnost a bezpráví)
• Některé básně se zčásti nerýmují, nejsou pravidelné – tím stupňuje dramatičnost
• řadu texty zhudebnil Jarek Nohavica, Karel Plíhal
• Autora řadíme do počátku 20. století patřil do skupiny Anarchických buřičů. Dalšími autory jsou: Viktor Dyk, Karel Toman nebo Stanislav Kostka Neumann

O DÍLE
• Obsahuje 81 básní
• Realismus, symbolismus, dekadence
• Místo a doba děje: 2. polovina 19. století, oblast Těšínska, Ostravska a Opavy
• V básních se často objevuje postava markýze Géra jako symbol útisku chudých Slezanů.

TÉMATA:
• Sociální balady - bída, tvrdá práce
• Národnostní balady - útisk lidí, ztráta češství a identity (Němci, Poláci, Židé!!!)
• Intimní balady - láska, příroda, smutek, zklamání

JAZYK
• Autor je mluvčím slezského lidu, říká si "bard".
• Častá autostylizace (sám básník je obrazným subjektem básně): ...ze skály vyskočil já! (báseň Já), ich-forma
• Někdy daktylotrochejský verš
Hojně se vyskytující dialektismus: např. baba = žena (ve Slezsku bez příhany), hrubý = vysoké postavy, roba = žena, zkuň = odkud, večerek = netopýr
HLAVNÍ MYŠLENKA
• Výkřik hynoucího Slezska, které bylo vystaveno surovému sociálnímu a národnostnímu útlaku ze strany bohatých podnikatelů i představitelů státní moci.
Tito lidé se považují za Moravany, ale patří k Prusku. Obyčejný chudý lid, je pro bohaté pouhou pracovní silou. Autor cítí s postavami těchto lidí.
OBSAH
Kantor Halfar
Příběh tichého, dobrého, hezkého a mladého učitele, který měl jednu vadu: nemohl se odnaučit ČESKY. Ztratil proto své děvče i místo učitele. Tím pro něho ztratil život cenu a volil raději smrt.
Maryčka Magdonová
Bezruč potkal jednoho dne markýze Géru, který poněmčil české školy a lidu dal polské kněží. Bezruč říká, že jej měl zastřelit, ale příště nechá raději pušku doma.
Den Palackého
Lid, ze kterého vyšel také Palacký, je utlačován Rothschildem, Gutmanem, Laryšem a markýzem Gérem. Moravské školy byly poněmčeny, kostely byly popolštěny. Na závěr je ironická narážka na dodýchávající kraj, ze kterého vzešel tak velký muž."

Poznámka

OAVM

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5350488d9ab81.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Petr_Bezruc_Slezske_pisne.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse