Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Podkoní a žákKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: Akademie VŠEM - střední škola, s.r.o., Praha 5

Charakteristika: Práce je kusým rozborem satirické básně Podkoní a žák. Je časově zařazena a nechybí rozbor samotné básně.

Obsah

1.
Časové zařazení
2.
Rozbor básně
3.
Jazykový rozbor

Úryvek

"Je to česká báseň z konce 14 století. Její autor je neznámý. Báseň je ve formě sporu, ve kterém se hádá podkoní se žákem. Je nejznámější veršovanou českou skladbou. Báseň má celkem 490 veršů. Je to typický představitel žákovské poezie.
Autor přijde do krčmy a vedle něj seděl podkoní. Podkoní začal vychvalovat jak skvělé má povolání, když je u dvora. A také že má i vysoké společenské postavení. Když to žák uslyšel, začal říkat. Školní způsob života je daleko lepší. Žáci jsou tam svobodní a také mají spoustu jídla a pití. A začal se navážet do podkoního, že je chudý a že jsou trestáni pánem. „Zatím co ty budeš svému pánovi posluhovat, já se stanu biskupem a pak uvidíš, že se mi i ty budeš klanět.“ řekl žák."

Poznámka

Práce je kratší než 1/2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ea902a4b2a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Podkoni_a_zak.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse