Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Hanka: Čestmír a Vlaslav

Václav Hanka: Čestmír a VlaslavKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vaclav Hanka

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Čestmír a Vlaslav, jehož autorem je Václav Hanka.

Obsah

1.
Václav Hanka: Čestmír a Vlaslav

Úryvek

"Čestmír a Vlaslav
Hanka Václav
Pražský kníže Neklan vyhlásí válku sousednímu vládci Vlaslavovi, protože ho Vlaslav již dlouho provokuje neustálými vpády do Neklanova území. Vedením svých vojáků pověří odvážného a zkušeného Čestmíra. Ten se na boj velice těší, obětuje bohům, obleče si svou nejlepší zbroj a vytáhne do boje v čele Neklanových vojsk.
Vojsko zanedlouho dorazí k hořícím dědinám. Od přeživších vesničanů se dozvědí, že dědinu vydrancoval a zapálil nelítostný Kruvoj. Ten také zajal starostu vesnice a odtáhl i s ním na svůj hrad. Kruvoj byl dříve věrným Neklanovým přítelem, přidal se však ke Vlaslavovi a porušil tak přísahu věrnosti, kterou složil knížeti Neklanovi. Čestmír se velice rozhněvá a obrátí své vojsko k horám, kde je Kruvojův hrad. Cestou se dozví, že Kruvoj ve svém skalním sídle vězní i krásnou starostovu dceru.
Kruvoj se opevní a dlouho odolává náporu Čestmírovy armády. Té se nakonec podaří do hradu vniknout poté, co vojáci chránění štíty přelezou hradby a osvobodí starostu Vojmíra i s dcerou. Kruvoj je popraven. Vojmír brzy odjíždí, aby v rodné vesnici obětoval krásnou dívku jako poděkování bohům za záchranu. Později se na svém rychlém koni opět připojí k Čestmírovu vojsku a táhne společně s ním proti silnému Vlaslavovu vojsku.
Vlaslav už nepřátele očekává na velké planině i se svým vojskem, které je téměř pětkrát silnější než vojsko Čestmírovo. Čestmír vidí Vlaslovovu přesilu a nařídí svým vojákům, aby devětkrát objížděli nedaleký kopec, takže se zdá, že je jich mnohem více. Vlaslavovi vojáci se vyděsí a jsou ve zmatku pobiti do posledního muže.
Sám Čestmír se boje také účastní a zabije mnoho nepřátel. Poté se vrhne na Vlaslava a po dlouhém nelítostném souboji ho srazí k zemi a zabije. Neklan se dozví o Čestmírově skvělém vítězství a přivítá ho na svém hradě se skvělými poctami a radostí z bohaté kořisti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1fbc8683dd.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Hanka_Cestmir_a_Vlaslav.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse