Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Hanka: Libušin soud

Václav Hanka: Libušin soudKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vaclav Hanka

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Libušin soud, jehož autorem je Václav Hanka.

Obsah

1.
Václav Hanka: Libušin soud

Úryvek

"Libušin soud
Hanka Václav
Divoký a prudký Chrudoš sídlí na Otavě, kde jsou naleziště zlata. Na chladné a nehostinné Radbuze sídlí neohrožený Šťáhlav. Oba dva jsou syny Klena, muže z rodu Tetvy Popelova, a vedou sporu stále se vyostřující spor o dědictví po otci.
Jejich sestra je jednou z blízkých přítelkyň kněžny Libuše a přebývá na jejím dvoře. Pokusí se proto v zájmu usmíření znepřátelených bratrů přemluvit Libuši, aby si oba předvolala k sobě a rozsoudila je podle zákona. Libuše její prosmě vyhoví - nechá poslat pro oba bratry a zároveň svolá všechny lechy a vladyky.
Když se všichni na Vyšehradě sešli, vystoupila Libuše na otcovský trůn a při rozhodla podle zákona. Nařídila bratrům, aby buď panovali společně, nebo se rozdělili rovným dílem. Lechové a vladykové se poradili a jeden z nich, Libor, požádal Libuši, aby nechala o rozsudku hlasovat v celonárodním hlasování. Dvě dívky se proto vydaly sbírat hlasy do posvátné nádoby.
Po sečtení hlasů Radovan prohlásil, že většina je pro to, aby bratři nad dědictvím vládli společně. To ovšem velice rozzuřilo Chrudoše, který se neovládl a začal křičet, že nad mužem má vládnout jen muž a ne žena a že dědictví má vždy patřit prvorozenému.
Libuše se urazí a prohlásí, že již nebude spory rozsuzovat, protože jakožto žena nemá dostatečnou autoritu. Požádá proto lechy a vladyky, aby ze svého středu vybrali někoho, kdo by nad nimi panoval. Jeden z lechů, Ratibor, poté prohlásil, že nebudou hledat soudce ani krále mezi cizinci, ale najdou si je podle posvátného práva mezi Čechy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1fd477f43c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Hanka_Libusin_soud.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse