Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk

Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Václav Kliment Klicpera

Životopisy spisovatele: Václav Kliment Klicpera

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dramatu Václava Klimenta Klicpery Divotvorný klobouk. Popisuje děj, jednotlivé postavy, ale i jazyk díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Děj
3.
Postavy a jazyk

Úryvek

"Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk
Drama známého autora divadelních her první generace Národního obrození.
Studenti Strnad a Křepelka sedávali často v hospodě u hostinského Barnabáše. Jejich dluh stále vzrůstal, až byl tak veliký, že jim hospodský již odmítl nalévat a žádal peníze. Jedině očekávané dědictví po bohatém Křepelkově dědečkovi by jim mohl pomoci dluh splatit. Místo peněz však Křepelka získává starý třírohý klobouk. Strnad má nápad, jak se dostat z této nepříjemné situace a jak současně potrestat Koliáše, strýce, který ho kdysi připravil o dědictví po matce. Hospodský se do plánu studentů zapojí, protože má zájem získat nazpátek své peníze.
Křepelka, předstírající, že je kupec ze Lvova se dostává ke Koliášovi a žádá ho o půjčku 300 zlatých na zakoupení kouzelného klobouku. Ten prodává jakýsi Španěl (je to Strnad), protože mu duch jeho dědečka sdělil, že brzy zemře. Kouzlo klobouku spočívá v tom, že kdo ho má na hlavě, nemusí v hospodě platit za útratu. Když se Koliáš přesvědčí, že tomu tak opravdu je, tak sám klobouk koupí. Jaké je však jeho zklamání, když na jeho hlavě kouzlo klobouku nefunguje. Nakonec se dozvídá, proč a kým byl podveden. Koliášovi nezbývá nic jiného, než se takto smířit se ztrátou peněz. Po zaplacení dluhu chce Strnad vrátit zbylé peníze strýci, ten je však odmítá. Snad se zastyděl za to, že kdysi svého synovce tak zle okradl.

Charakteristika postav:
Strnad- chytrý, vtipný
Křepelka- kamarád Strnada
hostinský Barnabáš- chamtivý
Koliáš - strýc Strnada, je pověstný svou velkou chamtivostí, ve všem vidí peníze
Karlíček - velmi žárlivý, uchází se o Barnabášovu neteř
Barnabášova neteř - je hodná a veselá

Jazyk: spisovný"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49afa2495b8d7.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Klicpera_Divotvot_klobouk.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse