Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vítězslav Hálek: Na statku a v chaloupce

Vítězslav Hálek: Na statku a v chaloupceKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vítězslav Hálek

Životopisy spisovatele: Vítězslav Hálek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Na statku a v chaloupce, jehož autorem je Vítězslav Hálek.

Obsah

1.
Vítězslav Hálek: Na statku a v chaloupce

Úryvek

"Na statku a v chaloupce
Hálek Vítězslav
Po Janu Nerudovi byl Vítězslav Hálek hlavním básníkem školy májové, všestranným spisovatelem a iniciativním organizátorem kulturního života doby. Velmi úspěšná byla zvláště ta díla, ve kterých své náměty obracel na vesnici, tedy i povídka Na statku a v chaloupce, vycházející poprvé časopisecky roku 1871.
Májovci svou tvorbou částečně navazovali na romantismus, a to především ve volbě postav, které představují většinou lidi výjimečné, vyčleňující se ze společnosti. V Hálkově próze se s nimi nesetkáme v takové míře jako například v Nerudových Arabeskách, ale podobné typy zde vystupují. V povídce Na statku a v chaloupce je to náhlý obyvatel dlouho opuštěné chaloupky, pytlák Sejc, se svým synem Jírou. Lidé se ho bojí a on si žije podle svého, stejně tak vychovává i svého syna.
Hálek, zcela podle programu májovců, směřuje k zobrazení reality současné situace na vesnici a snaží se zachycovat její problémy. Povídka Na statku a v chaloupce se obírá individualitou člověka, kterého společnost s předsudky jen těžko přijímá mezi sebe. Individualistou je zde Jíra, který po tragické smrti otce opouští chaloupku a nastupuje jako čeledín u hospodáře Lišky, kde se blíže seznamuje s jeho dcerkou Lenkou. Ta je unesena jeho znalostmi o přírodě stejně jako zvláštními životními názory. Jenže idyla nemůže trvat věčně, hospodář se ožení se zlou ženou, která nemá Lenku ani Jíru ráda. Její vliv na hospodáře je takový, že se jí podaří vystrnadit Lenku až do čeledníku. Dalším trnem v patě je pro macechu moudrý Lenčin dědeček, bydlící na vejminku. On se totiž nedal zaslepit jako hospodář a vidí všechny její nespravedlnosti. Je to také on, kdo nakonec hospodáři otevře oči. Když se hospodyni přece jen podaří Jíru vystrnadit, vrací se ten do své chaloupky, kterou záhy opravuje, vylepšuje, vyřezává si nábytek. Je velmi šikovný, a tak si u něho brzy nechávají vyřezávat věci lidé z celého okolí. Protože Lenka není na statku šťastna, rozhodne se za Jírou utéci. Spolu si pak, navzdory všem konvencím, uspořádají svatbu v lese, beze svědků, jen v náruči přírody a před Bohem. Svůj skutek jdou oznámit na statek, který nacházejí v dezolátním stavu - hospodář je nemocen a jeho žena utekla. Vše končí idylou - Lenka a Jíra společně žijí v klidu a pohodě střídavě na statku a v chaloupce.
V základu této povídky neustále cítíme napětí mezi idealizovanou představou přirozeného života a mezi věrohodným obrazem skutečnosti.
U všech májovců můžeme najít specifické pojetí morálky, postavy mají často vlastní žebříček hodnot, zcela odlišný od onoho obecně uznávaného. U Hálka je pak na tomto žebříčku nejvýše láska - té se vše ostatní podřizuje. V povídce je toho jasným dokladem přírodní sňatek hlavních hrdinů. Pozorujeme Hálkovu neustálou touhu po optimistických příkladech šťastných mladých lidí, radosti a harmonického řádu - láska Jíry a Lenky nakonec dojde naplnění, navíc získávají celý statek a lásku obou dvou starších mužů - tatínkovu i dědečkovu. A to vše především díky Jírovi. Ten, ač syn všemi zavrhovaného pytláka, svým přímým chováním dosahuje spravedlnosti bez intrik a podvodů. Vysoká mravní hodnota jednotlivce vede zde k spravedlivější společnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1d756102d4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Halek_Na_statku_a_v_chaloupce.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse