Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vítězslav Hálek: Náš dědeček

Vítězslav Hálek: Náš dědečekKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vítězslav Hálek

Životopisy spisovatele: Vítězslav Hálek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Náš dědeček, jehož autorem je Vítězslav Hálek.

Obsah

1.
Vítězslav Hálek: Náš dědeček

Úryvek

"Náš dědeček
Hálek Vítězslav
Na pouť se k dědečkovi scházejí synové a dcery. Přišel i strýc Jan. Nemluvil ale a zkazil všem oběd. Dědeček mu vynadal za to, že mluvil s Bětuškou Kubištovic. Jan ji měl rád a chodil s ní do školy. Kubišta a dědeček bývali dobrými přáteli až do té doby, kdy dědeček Kubištovi z legrace ustřelil nohu.
Dědeček na Kubištu zanevřel a zlobil se i na celou jeho rodinu, tedy i na Bětušku. Zlobil se i na babičku za to, že prý rozmazlila Jana. Týden po pouti přišel jakýsi Novák a řekl, že má bohatou nevěstu pro Jana. Dědeček si s Janem promluvil a mírně mu řekl, aby se šel sám na nevěstu podívat, a když se mu nebude líbit, že si může vzít Bětušku.
Jan svolil jen proto, aby dostal Bětušku. Novák ale šel i ke Kubištům a řekl jim, že má ženicha pro Bětušku a že i Jan už má nevěstu. Bětuška se vyděsila a sešla se s Janem. Požádala ho, aby s ní šel v neděli do kostela, ale Jan řekl, že nebude v neděli doma. Bětuška mu neřekla, že ví o Novákovi a nevěstě. Jan jí jen sdělil, že v neděli půjde kvůli otci jen tak jako na procházku.
Bětušce bylo vše jasné, ale přesto Janovi slíbila, že na něj večer počká. V neděli se s ním ještě sešla cestou do kostela a prosila ho za odpuštění, jestliže mu ublížila. Poté šla ke zpovědi a odpoledne čekala na Jana. Ten ale dlouho nešel a Bětuška seděla u rybníka. Čekala na něho a modlila se za něj.
Když se dlouho nevracela, šli ji rodiče hledat a našli ji utopenou v rybníce. Jan se vrátil a tragédie ho úplně zdrtila. Býval pak smutný a zamyšlený a často vyčítal dědečkovi, jak se stará o děti. Byl ke všemu lhostejný a nic ho nebavilo.
Po čase přišel k dědečkovi opět Novák s tím, že má další nevěstu. Dědeček s Janem promluvil a ten poslechl. Novák běhal po úřadech, všechno zařizoval a oběhal a zanedlouho byla svatba. Sešlo se obrovské množství nevěstiných příbuzných. Dědeček nevěstu Terinku přivítal na statku. Babička se k ní chovala odměřeně, Jan lhostejně.
Terinka dědečka brzy vystěhovala na výměnek. Dědeček se nakonec u Bětuščina hrobu usmířil se starým Kubištou. Když zemřel, poklekl Jan nejdříve u Bětuščina hrobu a až potom hodil hlínu do dědečkova hrobu. Kubištu později pohřbili z druhé strany k Bětušce."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a1d95b19e8d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Halek_Nas_dedecek.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse