Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula

Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula

Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vladislav Vančura

Životopisy spisovatele: Vladislav Vančura

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozbor knihy pro děti od Vladislava Vančury - Kubula a Kuba Kubikula. Nejprve dílo zařazuje do kontextu autorovi tvorby a života. Poté se věnuje vlastní interpretaci, včetně idey, jazyka a kompozice. Druhá část obsahuje autorčino hodnocení díla, úryvek vhodný pro četbu v hodině a otázky pro práci s tímto textem.

Obsah

1.
Medailonek autora
2.
Kontext
3.
Vlastní interpretace
3.1.
Tématika
3.1.1.
Postavy
3.1.2.
Prostředí
3.1.3.
Děj
3.2.
Kompozice
3.3.
Jazyk
3.4.
Idea
4.
Moje hodnocení
5.
Použitá literatura
6.
Recenze a literární kritika
7.
Úryvek z textu vhodný pro výuku
7.1.
Otázky k textu

Úryvek

“3.3. Jazyk

Pro tvůrčí styl Vladislava Vančury je charakteristické zvýraznění role vypravěče, zatímco psychologická kresba postav ustupuje do pozadí. Jeho jedinečný a nezaměnitelný styl, hyperbolizace a monumentalizace zobrazované reality, obrazné vidění, básnické metafory, mimořádné zaujetí pro slovo a větu se projevuje i v tomto jeho díle, určeném nejmenším čtenářům. V této knížce rovněž našly uplatnění jeho oblíbené slovní i větné archaismy a prvky hovorového jazyka.

Básnické metafory a hyperbola našly uplatnění např. při líčení bitvy sněhovými koulemi na rybníku ve Vařečkách a Hrncích:
„Nad ním se klenulo kulobití podobno dvanácteronásobné duze.“

„Koule fičely a pleskaly a sypaly se, až se vyrobil mráz dvakrát takový, než předtím. Vzápětí stoupla rtuť v teploměrech a dostavilo se nenadálé oteplení, neboť třením a nárazy vzniká teplo.“

Pro dokreslení povahy pyšného rychtáře Randy je použita podobnost s jeho domem:
„Rychtářův dům stál na návsi rozkročen jako nestyda ….“
„Podobalo se, že ten psíček je jako hodinky, a jeho řetěz je jako řetízek od hodinek. Takhle skáčou pejsci, které kakabuský hospodář trápí u boudy, a takhle vytahuje tlustý ješita hodinky z kapsy.“

Příběh je vyprávěn osobou vypravěče, která se často obrací přímo ke čtenáři:
„Myslete si, lidičky, co to bylo za tanec! Nešťastný pán hekal a bekal, ječel a brečel, křičel a ryčel a dělal to všechno tak pořádně a tak nahlas, až zaléhaly uši.“

Řeč je bohatá na citoslovce, včetně neobvyklých (randěry krinděry, hudry huhurdy). Časté jsou hovorové výrazy (např. malá Marjánka ja nazývána rozbrečeneček nebo baculáč, o rychtáři Randovi se říká, že „vařbuchtovatí z hodiny na hodinu“ a obyvatelům Vařeček a Hrnců přeje vypraveč, „aby to prťákům a krejčíkům kulíšek oplatil“). Za archaismy mohou být v současné době považovány hojně užívané přechodníky.

Humorného vyznění vyprávění se dosahuje různými prostředky, např.
 Neobvyklými slovními spojeními („dokonalé a švihácké strašidlo“ nebo „Barbucha vám statečně ječí“)
 Gradací („…všichni pohádkáři, všichni staří dobří spisovatelé a všichni otcové vlasti…“)
 Několikanásobnými přívlastky, nakonec ovšem je situace záměrně zlehčena („nebyl snad půvabný, ušlechtilý, mírný, tichý, hodňoučký a nezatajoval svůj smrad?“)
 Patetickým líčením humorných scén („již letí, jako v čítankách létal Jaroslav ze Šternberka na Tatary. Plane mu nos a vlají mu šosy.“) nebo míst („Někteří zeměpisci mluví v těch končinách o pouhém potoce, ale nechme je drmolit. Vařečky a Hrnce protéká krásná a mohutná řeka Kachnička…“).
Pro pobavení dětí i jejich rodičů jsou do textu vloženy některé absurdní pasáže ( „…jiný si posadil na hlavu helmici obrácenou naruby a byl by s tím pro věčnou ostudu šel ven. Jen taktak, že ho jeho panímáma chytila za rukáv. Táto, povídá, neblázni, vždyť to nejde, obrátit helmu naruby, vždyť je ze železa.“)

3.4. Idea

V této dětské knížce vyzvedává autor především dobro a lásku v protikladu k nevraživosti a zlobě.

„Barbucho, mé drahé strašidélko!“ vykřikl Kubula znamenaje, že jeho přítel scípne na jeho nevíru a nevycválanost. „Barbucho, miláčku, zaraz ty úbytě, udělej abys tloustl a byl s námi až do konce našich patálií.“
Kuba Kubikula připojil svůj hlas k hlasu medvěda a tak se jim podařilo způsobiti, že ono zhoubné ztrácení se naráz ustalo. To způsobila asi láska, neboť ta je silnější než strach.“

Závěrečné všeobecné smíření a sbratření obyvatel Vařeček a Hrnců je popsáno s charakteristickým humorným nadhledem:

„Pantátové z Vařeček mají hlavy na ramenou pantátů z Hrnců. Promíchali se jako hrách a popel v ošatce Popelčině, tisknou si ruce, žďuchají do sebe a říkají si: „To jsou vybrané nesmysly, starouši, he?“… „Nu toť, ale že to těm fakanům sluší, co?“"

Poznámka

Vančurův životopis je převzat z http://ireferaty.lidovky.cz/100/2323/Van%C4%8Dura-Vladislav.
Jedná se o zápočtovou práci do předmětu Literatura pro děti a mláděž - 4. roč. učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové. Vyučující - Mgr. Petra Bubeníčková.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13988
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse