Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Počátky světového písemnictví

Otázka k ústní maturitě z literatury seznamuje s vývojem písemnictví od jeho počátků po středověkou evropskou literaturu. Převážně pomocí stručných he... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Nejstarší literární památky u nás

Druhá otázka k ústní maturitě z literatury seznamuje s vývojem nejstarších literární památek na našem území - území Velké Moravy. V heslech jsou psány... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Řecká otrokářská společnost a její kultura

Práce obsahuje třetí maturitní otázku z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky. Přehledně charakterizuje řeckou otrokářskou společnost a její kultur... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Husitská literatura

Třetí maturitní otázka z literatury heslovitě charakterizuje husitskou literaturu. První část patří předchůdcům Husovým, druhá pak dílu mistra Jana Hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Řecká otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Třetí maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje počátky řeckých dějin. Je zde blíže charakterizováno období minojské ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Římská otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Čtvrtá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje římskou otrokářskou společnost a její kulturu. V heslech informuje o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Renesance a humanismus s literatuře - maturitní otázka

Čtvrtá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje renesanci a humanismus v literatuře. Je zde zmínka spisovatelích Itálie, Francie, Španělska... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus

Pátá, heslovitě psaná maturitní otázka z češtiny nejprve charakterizuje barokní literaturu v Itálii, Španělsku a Anglii a zabývá se rovněž českým baro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společenském a kulturním vývoji

Sedmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společnosti a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Romantismus v české literatuře

Sedmá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje 3. fázi národního obrození, tedy český romantismus v literatuře. Po nastínění kulturních a s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
1  2  3  4  »