Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Rozpory Karla Hlaváčka v kontextu české dekadence

Seminární práce sleduje přínos dekadenta Karla Hlaváčka pro českou literaturu. Nejdříve autor charakterizuje obecně pojem dekadence a představuje všec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Individuální sociální práce

Referát do předmětu Teorie sociální práce představuje individuální sociální práci z pohledu tří zahraničních autorů, Paula Kallera, Franze Stimmera a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Paměť a učení

Seminární úkol do předmětu Obecná psychologie a psychologie osobnosti pro sociální pracovníky je zaměřen na téma paměť a učení. Cílem je shrnout dosav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Sociální stát a sociální klientela

Práce obsahuje zápisky z přednášek kurzu Sociální stát a sociální klientela (vyučující: Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.) na oboru Sociální práce (1. ročn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Legislativní proces v ČR

Práce obsahuje detailní popis legislativního procesu na celostátní úrovni v České republice. Cílem práce je podat ucelený přehled jednotlivých kroků a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Kalkulace produktu CR- konkrétní případ

Práce uvádí konkrétní rozpočet a kalkulaci produktu cestovního ruchu. Na příkladu je uveden desetidenní lyžařský zájezd cestovní kanceláře. Kalkulace ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Práce zmiňuje historii města Nový Jičín, jeho vznik a vývojové zvraty. Uvádí informace o kostelu Nanebevzetí Panny Marie, o jeho dějinách, přestavbách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Kartografie staré Číny

Obsahem práce je stručný popis vývoje kartografie ve staré Číně v období starověku a středověku. Představeny jsou nejstarší dochované mapy i vzhled a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

3x

Statisika a metodologie. Zpracované otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailní popis statistiky a metodologie jako zpracované otázky ke zkoušce. Ze začátku popisuje pojmy, metody a vědy. Dále popisuje měře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


3x

Spokojenost jako motivační faktor pracovníků v příspěvkové organizaci

Práce obsahuje bakalářskou práci na téma pracovní spokojenost zaměstnanců příspěvkové organizace. Tato práce je složena ze dvou částí, z části teoret... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

3x
[1]  «  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  [20]