Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Ulice: Lesní čtvrť 1364

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Karel Hynek Mácha: Máj - rozbor k maturitě

Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících. Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, ok... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


8539x

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - rozbor k maturitě

Rozbor dramatu Maryša bratří Mrštíků k maturitě nejprve seznamuje s životem a díly autorů. Jmenuje rovněž jejich literární současníky a přibližuje lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


6706x

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor - rozbor k maturitě

Rozbor Gogolova dramatu Revizor k maturitě nejprve seznamuje s životem, dalšími díly i současníky autora. Charakterizuje rovněž okolnosti vzniku díla,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

6315x

Viktor Dyk: Krysař - rozbor k maturitě

Podrobný rozbor k maturitě charakterizuje Dykovu novelu Krysař po obsahové a formální stránce. Nejprve uvádí informace o autorovi, přibližuje literárn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


5301x

Počítačové sítě a ochrana dat

Práce obsahuje vlastní vypracovanou maturitní otázku (maturitního okruhu) z předmětu Informatika na téma počítačové sítě a ochrana dat.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

458x

Operační systém, práce se soubory a složkami

Práce obsahuje vlastní vypracovanou maturitní otázku (maturitního okruhu) z předmětu Informatika na téma operační systém, práce se soubory a složkami.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

329x

Hannah Arendtová - Původ totalitarismu

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

178x

Jan Patočka

Úvod - vymezení pojmu přirozený svět. Životopis. Problém přirozeného světa - jazyk, objektivizace zkušenosti a její naturalizace, materialismus kontra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

178x

Márquez, Gabriel José García - ročníková práce

Práce souhrnně posuzuje osobnost kolumbijského spisovatele a novináře Gabriela José Garcíi Márqueze. Po biografických údajích zaměřuje pozornost na st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

44x

Arnošt Lustig - život a dílo

Tato práce se zabývá životem a dílem Arnošta Lustiga. Mimo životopisu také jmenuje nejvýznamnější díla, která publikoval. Tyto publikace charakterizuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

32x
1  2  »