Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Božena Němcová: Babička

Božena Němcová: BabičkaKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Práce představuje rozbor díla Babička Boženy němcové. Úvodní část podává základní charakteristiku včetně zařazení do literárního druhu, směru a žánru, dále je obsažen životopis autorky a informace o její tvorbě i literárních vrstevnících. Následuje popis děje, charakteristika hlavních a vedlejších postav a rozbor formy díla.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
1.1.
Rok vydání
1.2.
Literární druh
1.3.
Literární žánr
1.4.
Literární směr
1.5.
Obecná charakteristika
2.
Život autorky
3.
Dílo autorky
4.
Autorčini vrstevníci
5.
Děj díla
6.
Hlavní a vedlejší postavy
7.
Rozbor
7.1.
Hlavní myšlenka
7.2.
Čas a místo
7.3.
Jazyk
7.4.
Tematický plán
7.5.
Kompozice

Úryvek

"Božena Němcová
• vl. jménem Barbora Panklová
1. verze:
• ve Vídni 1820, matka česká služka Terezie Novotná, otec panský kočí (rakouský Němec)
2. verze
• ve Vídni 1817,18, Panklovi byly její adoptivní rodiče, někteří tvrdí, že by mohla být nemanželskou dcerou Dorothey (nevlastní sestry kněžny Kateřiny Zaháňské) a Clama Martinice
• dětství prožila v Ratibořicích
• její babička Marie Magdalena Novotná (měla na ni velký vliv)
• v 17 nátlakem své matky provdána za úředníka Josefa Němce, (dvakrát starší než Němcová), hodně se stěhovali, manželství nebylo šťastné
• 1845 se seznámila v Praze s Pražskou vlasteneckou společností a předními českými spisovateli -> vliv na ni měl básník Václav Bolemír Nebeský -> pod jeho vlivem zahájila svou literární činnost psaním básní
• pobývala na Domažlicku (Chodsko), kde poznávala venkovský živt, studovala lidové zvyky, tradice a pověsti -> Obrazy z okolí Domažlicka
• podnikla 3 cesty na Slovensko
• v 50. letech nejtěžší období – nedostatek financí, nešťastné manželství, smrt nejstaršího syna Hynka, v těchto letech začala psát Babičku
• 2. důvody napsání: 1. útěk od reality do světa vzpomínek, 2. na přání přátel,aby zachytila zvyky tradice venkovského života
• leden 1862 nemoc, zhoršení špatným,nekvalitním vydáním babičky -> smrt
• považována za zakladatelku novodobé české prózy.

DÍLO AUTORA

Pozdější próza románového charakteru.
• Pohorská vesnice
• Chudí lidé - zaujímají širší záběr dobového společenského života.

Nejslavnější díla
• Babička
• Divá Bára
• V zámku a podzámčí –sociální rozdíly

VRSTEVNÍCI
• 1851 - 59 doba tzv. bachovského absolutismu - doba cenzury
• položila trnovou korunu na hrob K. H. Borovského (+1856) -symbol mučednictví (za své psáni byl ve vyhnanství)
• znala se s mnoha soudobými literáty a známými osobnostmi
- F. Palacký, P. J. Šafařík, F. L. Čelakovský, J. K. Tyl, K. H. Borovský, J. V. Frič
• jedna z prvních velkých českých spisovatelek, B. N. symbolem silné,emancipované ženy
setkala se i s dalšími čes. spisovatelkami - sestrami Rottovými - Sofie Podlipská, Karolína Světlá
• Božena Němcová se stala inspirací pro pozdější generaci umělců, např. Halase, Dyka, Seiferta"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a8b3dc88062.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
B_Nemcova_Babicka.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse