Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Božena Němcová: Babička

Božena Němcová: Babička

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov

Charakteristika: Detailně zpracovaný rozbor novely Babička Boženy Němcové obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součástí je také analýza vypravěčských postupů, větné skladby, použitého jazyka i funkcí díla. Podle požadavků k nové maturitě je text doplněn o okolnosti vzniku díla, profil autorky a představení jejich současníků a pokračovatelů.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Obsah
3.
Postavy
4.
Vypravěč, autorský přístup a záměr
5.
Forma řeči
6.
Syntax
7.
Jazyk
8.
Funkce díla
9.
Okolnosti vzniku díla, autobiografické prvky
10.
Autor a tvorba
11.
Současníci a pokračovatelé

Úryvek

"Charakteristika díla
Babička je rozsáhlá novela (střední epika). Dílo bývá považováno za jedno ze základních děl české literatury. Novela nese znaky biedermeierovské idyly, i těžký život na vesnici tak působí téměř idylicky. Má taktéž prvky romantismu, důležitou roli hraje příroda, typicky romantickou postavou je Viktorka. Z realismu se tu objevuje realistické vylíčení hlavních postav.
Babička je psána jako tzv. nedějová próza, to znamená, že obraz života na Starém bělidle nám autorka ukazuje prostřednictvím epizod, drobných příběhů a popisů míst, kam babička s dětmi chodívala, nevypráví nám tedy souvislý příběh. Tématem knihy vlastně ani nejsou osudy staré babičky, ale její postoje, jednání a názory. V knize je zachycena poslední etapa jejího života – stáří, které jí umožňuje rekapitulovat její životní cestu a hodnotit. Vlivem retrospekce si tak můžeme udělat přestavu také o jejím dřívějším životě.
Příběh Babička se odehrává na Starém bělidle v Ratibořících (severně od České Skalice) v 1. polovině 19. století. Poklidné prostředí babiččina údolí je dáváno do kontrastu s hektickým životem na nedalekém zámku. Oba světy se však nedostávají do konfliktu, pokud vznikne nějaký problém, je vzápětí urovnán. Určité nepřátelství autorka projevuje jen k osobám, které opostily „svůj stav“ v zájmu karierního růstu (Ital, správce, komoří Leopold).
V díle se střídají pasáže popisné, vyprávěcí a výkladové, které mají až místy sklon i k nabádání k vlastenectví a národnímu uvědomění čtenáře. Kniha byla významně ovlivněna vlasteneckým směřováním. Poprvé vyšla v roce 1855, tedy ani ne desetiletí po březnové revoluci.
Novela má několik částí, do kterých ji lze rozložit. Obecně se člení na autorčin prolog o tom, jak babička na venkově hospodařila, tzn. tak, jak si Němcová ve svých idealiozaných podmínkách zachovala. Epilog je kratší, shrnuje poslední léta života babičky a její následnou smrt. Když do detailu rozebereme načtrtnutý příběh, dostaneme se hned k několika fázím. Nejprve přijíždí babička do Ratibořického údolí, vnoučata s rodiči ji nadšeně očekávají, po příjezdu se navzájem seznamují, potkávají i další obyvatele vsi, babička začíná na statku hospodařit po svém. V druhé části autorka sleduje Proškovu rodinu více zeširoka, ukazuje jejich osobnosti v koloběhu čtyř ročních období, život na vsi dává do souvislosti s povětrnostními vlivy a přírodou, lidovými zvyky, slavnostmi a svátky. V třetí fázi se objevují prvky milostného trápení dvou dívek z rozličných prostředí – hospodské dcerky Kristly a hraběnčiny schovanky Hortenzie. Život babičky je uzavřen již zmíněným prologem.
Kniha je rozčleněna na 18 nepojmenovaných kapitol označených jen římskými čísly. Novější vydání jsou opatřena vysvětlivkami archaismů. V úvodu je věnování připsané paní hraběnce Eleonoře z Kounic, za ním následuje úvod příběhu: „Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce! – Není více dobré stařenky! Dávno již odpočívá v chladné zemi! Mně ale neumřela! – Obraz její otisknut v dui mé s veškerou svou barvitostí, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní! – Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak; alr nástin tento, perem kreslený – nevím, nevím, jak se komu zalíbí. Ty jsi ale vždy říkala: ‚Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.‘ Dost na tom, že se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píši.“

Obsah
Babička bydlela v pohorské vesničce na slezských hranicích, kde se narodila a kam se vrátila po smrti manžela. Přestože všechny obě dcery i syn jí odešly do Vídně, nebyla opuštěná, protože se ve vsi se všemi znala, s většinou byla dokonce příbuzná. Jednoho dne jí přišel dopis od dcery Terezy, že její muž dostal službu u kněžny v náchodském panství a ráda by také babičku nastěhovala k nim. Přestože se ženě nechtělo domov opustit, toužila poznat zetě a vnoučata, nakonec se tedy k cestě za dcerou přece jen odhodlala. Také děti na Starém Bělidle se už toužily setkat s babičkou a nedočkavě ji vyhlížely. Znaly plno babiček a nevěděly, jak by si zrovna tu svou mají představit. Babička je ale nezklamala. Všechny si získala svou vstřícnou povahou a schovívavostí k dětské neposednosti. Když si její dcera všimla, že se necítí u nich dobře, nabídla jí, aby vedla domácnost a hlídala děti, zatímco ona bude dohlížet na knížecí palác. V následujících kapitolách nám autorka popisuje vlastnosti a zvyky staré babičky, Staré bělidlo a jeho okolí, postavičky, které zde žijí – myslivce, mlynáře, dceru hospodského Kristlu, dceru mlynáře Mančinku a početnou rodinu Kudrnovic. To vše se nám ukazuje prostřednictvím epizod, kdy jednou nechá vytrestat psy Sultána a Tyrla, jindy jde na návštěvu na mlýn a vyprávuje tam o svém setkání s Josefem II., příště se seznámí s kněžnou v lesním altánku, když jde s dětmi navštívit myslivnu. Zde se dozvídá příběh bláznivé Viktorky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27768
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse