Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Rozbor básní Pole na horách a Dvě dědiny - Petr Bezruč - Slezské písně

Rozbor básní Pole na horách a Dvě dědiny - Petr Bezruč - Slezské písně


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Rozbor detailně analyzuje uvedené dvě básně z knihy Slezské písně. Mapuje jejich námět, klade důraz na jazykovou analýzu a zaměřuje se na použité básnické prostředky.

Obsah

1.
Pole na horách
1.1
Námět
1.2
Témata
1.3
Jazyk
1.4
Tropy
1.5
Figury
1.6
Zvukomalba
2.
Dvě dědiny
2.1
Námět
2.2
Témata
2.3
Jazyk
2.4
Tropy
2.5
Figury
2.6
Zvukomalba

Úryvek

"Pole na horách
• Žánr – lyrickoepická báseň - balada, sociální prvky
• Umělecký směr – realismus
• Dobové zařazení – konec 19. století
• Místo – Beskydy, okolí Lysé hory
Kompozice
• Počet slok – 7
• Typ rýmu – střídavý, ABAB
• Prozodický systém - sylabotónický
• Schéma rýmu - daktyl
Námět
Chudý rolník Jura Dulava, který žije pod Lysou horou, hospodaří na svém poli, kde pěstuje brambory a oves. Jednou do roka je velmi šťastný, v době žní, kdy sklízí úrodu. Jura tvrdě pracuje na poli od rána až do tmy.
Večer ale na jeho pozemek přichází nezvaný návštěvník: markýz Géra. Ten zde pouští svou zvěř, která ničí Jurovi pole a úrodu. Jurovi se to nelíbí, snaží se tomu zabránit, ale je zabit samotným Gérou. Následně je pohřben na hřbitově v Pražmě, kde leží ve svém hrobě a je naštvaný a smutný zároveň.
Mezitím Géra pořádá v neděli panský hon. Prohání se po pozemcích Jury, které už dávno leží ladem a je zde přemnoženo bodláčí. Nikdo jeho pozemky nechce koupit, nikdo zde už nepracuje. Jen starý děda svým dětem vypráví o rolníku Jurovi, který pod Lysou horou stále někde bloudí.
Témata
• Těžký život rolníků
• Zbytečná vražda
• Život rolníka X život šlechtice
• Neúcta k mrtvým
Jazyk
• Dobově zabarvené výrazy (historismy a archaismy) – goral (horal, obyvatel pohoří), morg (jitro půdy – již nepoužívaná plošná jednotka), kobzole (brambory), robotník (dělník, rolník), markýz (vyšší šlechtic), chudobný (chudý), sivý (šedivý), mur (hřbitovní obkladný kámen), mohyla (hrob), chasa (skupina), děvucha (dívka)
• Citově zabarvená slova – ušáci (srnci a jeleni), kopeček, slunečko, děvucha (hanlivě dívka), sežerou (hanlivě snědí)
• Vlastní pojmenování – Jura Dulava (rolník), markýz Géra (habsburský arcivévoda Bedřich), Beskydy, Lysá hora, Pražma (vesnice v Beskydech)

Tropy
• Metafora – ušáci (jeleni a srny)
• Přirovnání – ušáků jako když nasype (mnoho ušáků)
• Epiteton – šerá noc, kamenná půda, sivé mury, hrubá ruka
• Personifikace – Slunce vyzdvihne, rány zahřměly, mohyla se mračí, bodláčí hledí
• Synekdocha – modrý květ (chrpa), klas (ve smyslu celé obilné pole), dlouhé večery (ve smyslu zima)
• Eufemismus – zem vlhká a rudá je (Jura zemřel)
• Kontrast – mohyla se mračí a slunce svítí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x584710bf3564e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Rozbor_Polenahorach_Dvedediny.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse